Mer ny kraft fra E-CO: Kraftstasjonen Hol I oppgraderes

28.11.07

PM 15/07
E-COs kraftstasjon Hol I ved Hovet er under oppgradering. Både turbinhjul og generatorer skal skiftes ut. Effekten økes for alle de fire aggregatene, og produksjonen øker med til sammen 15 GWh. – Vi er glade over at vi nå har underskrevet kontrakt om leveranse av turbiner og generatorer, sier adm. direktør i E-CO Vannkraft Odd Øygarden.

Samlet vannføring økes fra 56,6 til 63,7 m3/s, tilsvarende 12,5 prosent. Den økte slukeevnen gjør E-CO bedre i stand til å utnytte ekstra vannmengder ved flomsituasjoner. Det første aggregatet skiftes i 2009. Deretter tas ett aggregat i året til alle aggregatene er skiftet ut i 2012.

 

Opprustningen av kraftstasjonen Hol 1 fører til at samfunnet får mer ren kraft ut av hver dråpe som faller i fjellet. Som følge av bedre utnyttelse av vannet vil produksjonen øke med til sammen 15 GWh for de fire aggregatene, tilsvarende årsforbruket til 750 boliger. Dette er ny ren energi som ikke medfører noen naturinngrep og som bidrar til å redusere CO2-utslippene med over 7 890 tonn årlig (SINTEF).

 

- Produksjonsøkningen er ganske stor. Omtrent like stor som fra småkraftverkene som nå bygges mange steder, sier prosjektleder Eirik Bøkko. Når alle aggregatene står ferdig høsten 2012 vil Hol I produsere 769 GWh. Dette tilsvarer normalforbruket av energi for ca. 38 500 husstander.

 

Kontrakter for leveranse av generatorer og turbiner er nå underskrevet. Generatorkontrakten vil gå til VG Power. Turbinkontrakt er inngått med selskapet Rainpower. Dette selskapet er nyetablert, men baseres på kompetanse og folk fra GE Energy og Sørumsand Verksted. Samlet kontraktssum er på nærmere 200 millioner kroner.

 

- Det er våre egne lokale medarbeidere som vil ha ansvar for planlegging og prosjektledelse, samt all demontering. Vi vil også forestå montasjearbeider på turbinene, og assistere leverandørene ved montasje av regulatorer, kuleventiler og generatorer. De største delene til generator og turbin blir fremstilt i Brasil, Polen og Kina. Dette stiller krav til oppfølging av kvalitet og fremdrift av leveransene. Erfaringer fra oppgraderingene i Aurland I og Hemsil II vil bli verdifulle i dette arbeidet, sier Bøkko.

 

Som følge av økt eiendoms- og naturressursskatt fører produksjonsøkningen til økte skatteinntekter for kommunene Hol og Ål. De årlige skatteinntektene vil øke med mer enn 400 000 kroner i forhold til før oppgraderingen.

 

KontaktpersonerEirik Bøkko

Prosjektleder

Tlf. 32 07 30 14, mob. 917 12 530, eirik.bokko@e-co.no

Odd Øygarden

Adm. direktør E-CO Vannkraft

Tlf. 24 11 65 10, mob. 920 14 515, odd.oygarden@e-co.no

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt

Tlf. 22 11 65 20, mob. 916 08 196,
per-arne.torbjornsdal@e-co.noFra kontraktssigneringen. F.v. Odd Øygarden, direktør for eierskap og utvikling i E-CO, Tore Knutsen, salgssjef i Rainpower, Hans Erik Horn, adm. direktør i E-CO og Søren Albers, salgsdirektør i Rainpower.