E-CO hovedsponsor for Teknisk museums energiutstilling

08.11.07

PM 14/07
E-CO utvider samarbeidet med Norsk Teknisk Museum og blir hovedsamarbeidspartner for energiutstillingen i Vitensenteret.

Oslo 8. november 2007

Avtalen er todelt og innebærer at E-CO sammen med Vitensenteret fornyer energiområdet i museet med nye installasjoner. I tillegg fortsetter selskapene samarbeidet om undervisningsopplegget ”Energisk”.

 

Den økonomiske støtten fra E-CO på ca 1,3 millioner kroner over 2 år skal blant annet finansiere installasjoner som illustrerer energi generelt og fornybar energi spesielt. Den nye utstillingen skal etter planen åpnes i april 2008. E-CO og Vitensenteret vil også fortsette samarbeidet om undervisningsopplegget ”Energisk”, som gir skolebarn i Oslo gratis undervisning om fornybare energikilder og bærekraftig utvikling. Undervisningsopplegget er rettet mot elever i 8., 9. og 10. klassetrinn.

 

E-CO er Norges største rene vannkraftprodusent. Medregnet byggingen, er utslippene fra et av selskapets kraftverk typisk 0,7 kg CO²/MWh. Det er 2 promille av et gjennomsnittlig europeisk kraftverk. For hver GWh E-CO øker sin kraftproduksjon med, reduseres det globale CO²–utslippet med 358 tonn årlig.

 

- Vi ser frem til å utvikle det nye energiområdet sammen med Vitensenteret. Nye og spennende installasjoner i senteret vil formidle kunnskap om energi og miljø på en informativ måte. Forurensende energiproduksjon fra olje, kull, gass og andre fossile former for brensel står for en firedel av de samlede klimagassutslippene. Mer fornybar energi er derfor et viktig bidrag for et bedre miljø. Vi tror en slik utstilling vil gjøre temaet mer interessant for ungdom og gjøre dem bedre i stand til å forstå hvordan vi kan løse de klimautfordringene vi står overfor, sier Per-Arne Torbjørnsdal, direktør for informasjon og samfunnskontakt i E-CO.

 

Leder ved Vitensenteret, Jan Alfred Andersson, er svært glad for støtten fra E-CO. - De besøkende vil gjennom de nye installasjonene i Vitensenteret få kjennskap til grunnleggende elementer i energibegrepet samt bli bevisst noen av utfordringene ved å skaffe et samfunn nok energi, sier Andersson.

 

Når E-CO inngår sponsoravtaler er det et ledd i konsernets totalkommunikasjon. Sponsoratene benyttes til profilering og relasjonsbygging overfor eksterne målgrupper. Sponsoratene skal være anerkjent i aktuelle målgrupper og ha en naturlig link til E-CO. For mer informasjon om hvem vi støtter, se under Om E-CO/Vi støtter.

Energisk-installasjon

Illustrasjon: Eytor Interaktiv Media

En av modellene i energiområdet: I vannkraftinstallasjonen kan du konkurrere med en venn om fylle reservoaret raskest mulig. Ved hjelp av håndpumper pumpes vannet opp i en ”sky”. Fra ”skyen” sildrer vannet ned i reservoaret. Når reservoaret er fullt åpnes ventilen og vannet strømmer ned på turbinen.

 

Kontaktpersoner:

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt E-CO Energi

24 11 69 20 / 916 08 196

Jan Alfred Andersson

Leder for Vitensenteret

22 79 60 10