Full fart ved Stolsvatn

30.10.07

En hektisk sesong ved dammen begynner nå å gå mot slutten. - Vi er godt fornøyd med andre sesongen i prosjektet, selv vi nok hadde ønsket vi var kommet noe lenger. Mye nedbør, høy vannstand i Stolsvatn og sterk vind har ført til utfordrende arbeidsforhold ved dammen, sier prosjektleder Knut Helge Kjærvik.

Overløp Stolsvatn
I tillegg har damfundamentet vært mer krevende enn forventet. Samtidig er mye arbeid nedlagt, dammen begynner nå å ta form og man kan nå se konturene av både damsider og damtå.

Det dårlige været har ikke stoppet entreprenøren i å produsere masse som er lagret på mellomlager. I løpet av sesongen er det utsprengt 122 000 kubikkmeterfra steinbrudd som skal brukes til plastringsstein, overgangssone samt filter i steinbruddet.

- Vi har støpt ferdig betongkulvert og noe av lukesjakten. Dette arbeidet har gått greitt selv om vi har fått noen perioder med avbrudd pga. vann i kulvert og damfunda­ment, sier Kjærvik.

Vangemur er også støpt denne sesongen. Fun­damentet på vangemuren er den største enkelstøp på anlegget. Dette støpet startet kl. 06.30og fortsatte helt til kl. 19.00.I løpet av en lang dag ble det sammen­hengende støpt 350 kubikkmeter. Det var 13 betong­biler i sving for å sikre betongleveransene til damen. Før sesongen avsluttes vil også noen av seksjonene på overløpet være støpt. Produksjonen av lukeutstyr går etter planen, og skal leveres neste sommer.

 

- Arbeidet i damfundamentet har vært krevende og hatt større omfang enn det vi hadde trodd. Dette kom fram etter at området var avdekket og vi kom ned på fjel­let. Vi har hatt sterkt fokus på kvalitet i hele prosjektet og prioritert dette fremfor å holde framdriften. Målet var å komme i gang med moren­elegging i høst, men p.g.a været er dette nå utsatt til neste sesong, sier prosjektlederen.