På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Mer kraft i hver dråpe

10.05.07

To av E-COs kraftverk, Aurland 1 i Aurland og Hemsil 2 på Gol er oppgradert. Turbinhjula er skiftet ut og generatorene oppgraderte. Dette har medført at effekten har økt med 181 MW. Vi kan nå feire at alle de fem aggregatene i de to kraftverkene er ferdig oppgraderte og satt i drift.To av E-COs kraftverk, Aurland 1 i Aurland og Hemsil 2 på Gol er oppgradert. Turbinhjula er skiftet ut og generatorene oppgraderte. Dette har medført at effekten har økt med 181 MW. Vi kan nå feire at alle de fem aggregatenei de to kraftverkene er ferdig oppgraderte og satt i drift.

All planlegging, demontering og montering er gjennomført av våre egne kompetente medarbeidere. Effektøkningen er med på å gjøre strømleveransene sikrere og kommer godt med om vinteren, når etterspørselen etter kraft er størst.

Opprustingen fører til at vi får mer kraft ut av hver dråpe og hvert snøfnugg som faller i fjellet - ren kraft, kraft som er ren å produsere og ren å bruke. Som følge av oppgraderingene vil produksjonen øke med om lag 46 GWh, som tilsvarer årsforbruket til 2300 husstander. Produksjonsøkningen medfører økte skatteinntekter for kommunene på mellom en halv og en million kroner årlig.

Miljøet nyter også godt av oppgraderingene. For hver GWh E-CO øker kraftproduksjonen med, kan de globale CO2-utsleppa gå ned med 526 tonn (SINTEF). Oppgraderingene av Aurland 1 og Hemsil 2 sparer dermed miljøet for mer enn 16 000 tonn CO2 - og det uten inngrep i naturen.