Damakademi 16.–17. oktober 2007

24.10.07

EBL Kompetanse i samarbeid med E-CO Vannkraft arrangerte i midten av oktober en oppfølger av to arrangementer i 2006; en temadag i Oslo (mai) og møte/befaring på Gol/ny dam Stolsvatn (september). Mens man i fjor fokuserte mest på de tekniske utfordringene, fokuserte dette arrangementet viet styringen og organiseringen av prosjektet.

Stolsvatn august 2007

25 deltakere, inkludert fire NTNU-studenter og E-CO-ansatte, deltok på høstens arrangement i Dam-akademiet 16.-17. oktober. Totalt var åtte ulike selskaper representert.

Programmet første dag omfattet organiseringen av prosjektet ny dam Stolsvatn ved prosjektleder Knut Helge Kjærvik, innkjøpsstrategi ved innkjøpssjef Lise Christensen og informasjonsstrategi ved direktør for informasjon og samfunnskontakt Per-Arne Torbjørnsdal.

Det var stort engasjement både hos foredragsholderne og deltakere. Neste dag var det befaring på dammen under entusiastisk ledelse av prosjektleder Knut Helge Kjærvik. Tilbakemeldingene under lunsjen på kantinen i Hol tydet på at utbyttet for deltakerne var stort og at det er ønskelig med flere arrangementer i Dam-akademiet også neste år.

Nærmere opplysninger om arrangementet

Torgeir Johnson, tlf. 23 20 57 18, tj@ebl-kompetanse.no

Torill Berdal, HR-direktør i E-CO, tlf. 24 11 65 90, torill.berdal@e-co.no