Kraftprodusenter utreder utenlandssatsing

04.07.07

PM 09/07
E-CO er en av ni vannkraftprodusenter som har gått sammen om å utrede mulighetene for investeringer i vannkraft utenfor Norge.

Oslo, 4. juli 2007
Pressemelding 09/07

Kraftprodusentene har nedsatt et styre som har fått i oppdrag å avklare muligheter, strategiske posisjoner, aktuelle geografiske områder, investeringsnivå og risikoforhold. Styret vil i løpet av 1. halvår 2008 legge frem en innstilling for selskapene.

 

Dersom forutsetningene er til stede for en videre satsing, har selskapene intensjoner om å engasjere seg i vannkraft utenfor Norge som aksjonærer i et felles selskap.

 

Utenlandsprosjektet har arbeidsnavnet Hydro Power Norway. Bak prosjektet står kraftselskapene Akershus Energi, BKK, E-CO Energi, EB, Eidsiva Energi, Lyse, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Trønderenergi og Østfold Energi.

Kontaktperson:Per-Arne Torbjørnsdal

Leder av interimstyret for utenlandsprosjektet

916 08 196

Per Storm-Mathisen

Informasjonsrådgiver

982 55 406