E-CO fortsetter samarbeidet med Vitensenteret

20.06.07

PM 08/07
E-CO forsetter det gode samarbeidet med Vitensenteret ved Teknisk Museum og har forlenget avtalen ytterligere ett år. Avtalen innebærer blant annet at skolebarn i Oslo får gratis adgang til ustillingen ”Energisk?”, men også at nye installasjoner kan se dagens lys i Vitensenteret.

Oslo, 20. juni 2007
Pressemelding 08/07

Sammen med Vitensenteret tilbyr E-CO skolebarn i Oslo undervisning om fornybare energikilder og bærekraftig utvikling. Undervisningsopplegget starter med nettbaserte oppgaver på skolen og forsetter med aktivitetstime i Vitensenteret og oppgaver knyttet til museets utstilling, for deretter å avslutte med et oppsummerende etterarbeid på skolen. Undervisningsopplegget er rettet mot elever i 8., 9. og 10. klassetrinn.

 

- Ved å støtte Vitensenteret ved Norsk Teknisk Museum, håper vi å kunne bidra til å øke interessen for realfag generelt og energispørsmål spesielt, sier Hans Erik Horn, administrerende direktør i E-CO Energi.

 

Avtalen gjelder for skoleåret 2007/2008 med opsjon på forlengelse i ytterligere ett år.

 

 

Når E-CO inngår sponsoravtaler er det et ledd i konsernets totalkommunikasjon. Sponsoratene benyttes til profilering og relasjonsbygging overfor eksterne målgrupper. De skal være anerkjent i aktuelle målgrupper og det skal ha en naturlig link til E-CO. For mer informasjon om våre sponsorater, se www.e-co.no

Kontaktpersoner:Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt

24 11 69 20 / 916 08 196