Osvald Medhus: - Midt i blinken

19.06.07

E-CO har alltid ment at den eksisterende dammen er sikker. Det har også NVE, som er ansvarlig for sikkerheten ved norske dammer. Men ikke alle har vært enige i denne vurderingen. Dammen er den eneste av sitt slag i landet og har derfor få referanser. Hols tidligere ordfører, Osvald Medhus, er en av de som har vært bekymret for sikkerheten. Han er derfor svært tilfreds med at en ny steinfyllingsdam vil stå ferdig i 2008.

Hols tidligere ordfører Osvald Medhus
- I 1998 skulle konsesjonsvilkårene for Holsanleggene tas opp til revisjon. Jeg mente det var naturlig å kreve en ny steinfyllingsdam som konsesjonsvilkår. Det fikk vi ikke gjennomslag for hos Hallingdalskommunene, sier Medhus.

Han tok derfor initiativ til en folkeaksjon for ny steinfyllingsdam. Kravet om ny dam ble overlevert Stortingspresidenten i 2000 sammen med 2530 underskrifter. Kort tid etter kom daværende Oslo Energi Produksjon frem til at kostnadene for å vedlikeholde dammen, ville overstige kostnadene for bygging og vedlikehold av en ny. Med to vidt forskjellige utgangspunkt hadde dermed selskapet og folkeaksjonen kommet frem til samme konklusjon. Dermed var det bare tiden og veien frem til byggestart sommeren 2006.

Det er Medhus fornøyd med. – Ja, dette er midt i blinken. Mitt inntrykk er at det er en tilfredshet i hele Hallingdal for at det ble en slik løsning, avslutter Medhus.