Betongen testes

19.06.07

I løpet av den første sesongen er det gått med 750 kubikkmeter betong til støping av en tappekulvert. Tappekulverten skal lede vannet gjennom damfundamentet. Boreprøver viser at betongen holder mål.

- For å være sikre på at betongen holder ønsket kvalitet, tar vi ut boreprøver som vi sender til undersøkelser. På bakgrunn av erfaringene så langt kan vi konstatere at kontrollrutinene fungerer, og at betongkvaliteten på kulverten er innenfor de fastsatte kvalitetskrav, sier kraftverksdirektør Per Are Hellebust.

Kraftverksdirektør Per Are Hellebust