Underdimensjonert småkraft

31.10.06

E-COs direktør for informasjon og samfunnskontakt Per-Arne Torbjørnsdal er intervjuet i Aftenposten og bladet Energi. I intervjuene peker han på at skattesystemet motiverer til underdimensjonering ved bygging av småkraftverk.

Saken er at det for kraftverk med påstemplet merkeytelse over 5 500 kVA beregnes grunnrenteskatt for hele produksjonen, mens kraftverk under denne ytelsen ikke betaler grunnrenteskatt. 

E-CO mener det burde være et bunnfradrag. Med dagens ordning vil det i mange tilfeller lønne seg å strupe utbyggingen til under 5 500 kVA for å slippe grunnrenteskatt. Det fører til at mindre fornybar kraft blir bygd ut. Et eksempel er E-COs småkraftprosjekt i Lya. I Lya har E-CO fått tillatelse til å bygge et kraftverk på 7 600 kVA.

Se artikkel i Aftenposten.