På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Ny kraft fra Hallingdal utredes

30.05.07

E-CO har planer om flere vannkraftprosjekter i Hallingdal. Et av disse er oppgradering av Hol 1 kraftverk. Oppgraderingen vil kunne øke årsproduksjonen med 15 GWh, tilsvarende forbruket til 750 husstander.

Hol 1 ligger i Hovet i Hol kommune. Kraftverket, som er en av de siste store anleggene som ble bygget i dagen, ble satt i drift i 1949. Midlere årsproduksjon er 758 GWh. E-CO vurderer delvis utskifting av aggregatene. Det vil kunne øke maksimal samlet turbinvannføring fra ca 56,6 til ca 63,7 m3/sek, tilsvarende ca 12,5 prosent.

- Kombinasjonen av økte vedlikeholdskostnader på gamle komponenter, ny teknologi og høyere kraftpriser, gjør at vi for tiden har flere vannkraftprosjekter til vurdering i Hallingdal. I løpet av forsommeren vil vi sannsynligvis ha konkludert med hvilke prosjekter vi vil gå videre med, sier administrerende direktør i E-CO Vannkraft Odd Øygarden.

I vinter ble oppgraderingen av Hemsil 2 på Gol sluttført, noe som årlig gir en produksjonsøking på 34 GWh. I Opheim i Ål kommune bygger E-CO for tiden Lya kraftverk i samarbeid med Ål kraftverk. Kraftverket vil, når det står ferdig i 2008 ha en årlig middelproduksjon på 19 GWh.

Fakta om E-COs kraftproduksjon i Hallingdal

  • Årlig middelproduksjon fra E-COs ti kraftverk i Hallingdal er ca. 4 000 GWh. Det tilsvarer forbruket til 200 000 husstander og erstatter utslipp av 2,1 millioner tonn CO2 (SINTEF).
  • Oppgraderingen av Hemsil 2, avsluttet i 2007 gir 34 GWh ny kraft årlig uten naturinngrep (tilsvarer 1 700 husstander og 17 900 tonn redusert CO2-utslipp).
  • Lya kraftverk (i drift 2008) vil gi 19 GWh (tilsvarer 950 husstander og10 000 tonn redusert CO2-utslipp)
  • Oppgraderingen av Hol 1 vil kunne gi 15 GWh årlig uten naturinngrep (tilsvarer 750 husstander og 7 900 tonn redusert CO2-utslipp)

For mer informasjon om E-COs kraftprosjekter, se www.e-co.no/nykraft. Fakta om klimaeffektene av vannkraftproduksjon finnes på www.e-co.no/miljo.

Kontaktperson:

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt E-CO Energi

24 11 69 20 / 916 08196