E-CO stipendet ”Ren energi” er tildelt utvikler av små turbiner

04.05.07

PM 05/07
E-CO Energis stipend ”Ren energi” for 2007 er tildelt selskapet Energreen AS for konseptet diffGEN, som går ut på utvinne elektrisk energi fra trykkfall i væsker. Teknologien kan for eksempel benyttes til å lage små kraftverk i vannverk eller til å utnytte kjølevann fra oljerigger offshore. – Søkeren presenterer en interessant forretningsidé og har på en innovativ måte utnyttet kjent teknologi til å utvikle et eget patentsøkt forretningskonsept, sier Hans Erik Horn adm. direktør i E-CO Energi.

Oslo, 4. mai 2007
Pressemelding 05/07

Kjernen i forretningskonseptet er et apparat som kan redusere og styre nedstrømstrykket i et væskestrømmende rør, samtidig som det omgjør energien frigjort fra trykkfallet til elektrisk energi.

Teknologien kan for eksempel anvendes i vannverk, hvor trykket reduseres fra et høydebasseng til forbruker gjennom trykkreduksjonsventiler. Denne energien blir i de fleste vannverk i dag ikke utnyttet. Det unike med Energreens produkt er at det kan monteres inne i væskestrømmen uten andre inngrep enn flensing i eksisterende rørgate. Slike installasjoner vil ikke ha noen negative virkninger for miljøet. Energreens forretningsmodell er også interessant ved at selskapet selv bærer investeringene ved å montere utstyret. På denne måten kan man komme over barrieren som vannverkene antas å ha for å satse på teknologi utenfor deres eget kjerneområde.

Teknologien er skalerbar og kan også benyttes for andre væsker enn vann. Et aktuelt anvendelsesområde er offshore-industrien. Gjennom utnyttelse av kjølevann fra oljerigger eller trykkreduksjon av produsert olje fra havbunnsreservoar kan det produseres elektrisitet til bruk på offshore-installasjonene. Teknologien vil her produsere elektrisk energi som, for installasjoner uten elektrisk tilførsel fra land, ellers ville ha blitt produsert med svært forurensende gass-/oljekraftverk ute på installasjonene. Energreen anslår at den norske oljeproduksjonen alene representerer et energipotensial på 1 TWh ved denne teknologien.

Energreen vil bruke stipendmidlene til å gjøre en pilottest i en tidligere drikkevannsledning på Sør-Jæren. Selskapet drives av kompetente mennesker som har gode forutsetninger for å klare å realisere ideen.

- Vi i E-CO mener veien mot et utslippsfritt energisamfunn er gjennom mange ulike teknologier og tiltak og ikke få universelle løsninger som skal gjelde for alle. Energreen representerer en ny og interessant teknologi. Vi har stor tro på selskapet etter hvert vil kunne utvikles til å bli en kommersiell leverandør av teknologi til fornybar og miljøvennlig energiproduksjon, sier Hans Erik Horn.

Stipend Ren Energi
Det er nå tredje gang E-CO Energi deler ut stipendet ”Ren energi”. Stipendet tildeles enkeltpersoner eller miljøer i etableringsfasen som ønsker å kommersialisere en idé eller et prosjekt som fremmer utviklingen av fornybar, miljøriktig og lønnsom energi. Vinneren av stipendet skal gjennom et konkret prosjekt fremheve muligheten for verdiskaping innen fornybar energi og dermed synliggjøre eventuelle nye forretningsområder. Stipendet er på 100 000 kroner.

 

Kontaktpersoner:

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt E-CO Energi

24 11 69 20 / 916 08 196

Hans Erik Horn

Adm. direktør, E-CO Energi

24 11 69 10 / 901 92 942

 

Per Reidar Ørke Daglig leder Energreen

909 76 415 / pro@energreen.no

 

 

Bilder:

Trykk på bildene for å laste ned høyoppløselige versjoner


Stipend2007-web1.jpg
Glade stipendvinnere med Frederic Hauge fra Bellona og informasjonsdirektør i E-CO Per-Arne Torbjørnsdal
Stipend2007-web2.jpg
Stipendvinnerne med Hans Erik Horn og Frederic Hauge
Stipend2007-web3.jpg
Adm. direktør i E-CO Energi Hans Erik Horn overrekker diplomet til Per Reidar Ørke og Trond Melhus fra Energreen
Stipend2007-web4.jpg
Fra venstre: Per Reidar Ørke (Energreen), Trond Melhus (Energreen), Frederic Hauge (Bellona), Ane Brunvold (Bellona), Josef Lo kam (Oslo Vann- og avløpsetat), Hans Erik Horn (E-CO Energi)
Stipend2007-web5.jpg
Stipendvinnerne i lystig lag med Frederic Hauge

Bilder stipend 2007

 

Stipend2007-web1.jpg
Glade stipendvinnere med Frederic Hauge fra Bellona og informasjonsdirektør i E-CO Per-Arne Torbjørnsdal
Stipend2007-web2.jpg
Stipendvinnerne med Hans Erik Horn og Frederic Hauge
Stipend2007-web3.jpg
Adm. direktør i E-CO Energi Hans Erik Horn overrekker diplomet til Per Reidar Ørke og Trond Melhus fra Energreen
Stipend2007-web4.jpg
Fra venstre: Per Reidar Ørke (Energreen), Trond Melhus (Energreen), Frederic Hauge (Bellona), Ane Brunvold (Bellona), Josef Lo kam (Oslo Vann- og avløpsetat), Hans Erik Horn (E-CO Energi)