Sesongen godt i gang

27.04.07

Arbeidene for sesongen startet opp igjen 14. mai. Veien opp til dammen ble brøytet i slutten av april og har deretter tørket.

Stolsvatn-mai2007
- Fjorårssesongen var lang og vellykket. Vi var overasket over at vi kunne holde på med anleggsvirksomhet helt til 8. desember i 1100 moh. Vinteren har gått med til prosjektering og tegning av hele anlegget. I tillegg har vi gjennomgått kontrollrutinene med tanke på de arbeidene som skal gjennomføres denne sesongen. Det er tappet ca 20 millioner kubikkmeter vann fra Stolsvann til Strandavatn. Tappingen gjøres for å forebygge overløp i løpet av sesongen, sier prosjektleder Knut Helge Kjærvik.

- For å redusere oppstartproblemer forårsaket av tele i damområdet, og for å sikre normal vinterferdsel nedstrøms dagens dam, valgte vi å sette deler av anleggsområdet under vann ved sesongslutt 2006. Vannet er nå tappet ut igjen og tiltaket har vist seg å være vellykket. Det siste snøfallet før vi gav oss for vinteren skjulte dessverre noe anleggsmateriell. Dette ble derfor ikke sikret på forsvarlig måte, og da vi startet driftstapping fra Stolsvatn på ettervinteren medførte det at noe materiell ble med nedover vassdraget mot Greinefoss, sier Kjærvik.

Betongentreprenør starter 21. mai og i løpet av siste uken i mai er det full drift på anlegget. Utover sommer-en starter injeksjonsarbeidet og produksjon av filter og uttak av morene. Selve dambyggingen begynner da å ta form. Det vil være ca 30 - 35 mann i arbeid utover sesongen. Det er ikke brakkerigg for overnatting på dammen, entreprenøren benytter seg av forskjellige overnattingstilbud i Hovet.