Neste: 2. Balanse

1. Resultatregnskap

 MORSELSKAP

KONSERN

2005

2006

Note

(Beløp i millioner kroner)

2006

2005

2004

20

2

Driftsinntekter

2 525

2 310

2 321

0

0

Energikjøp, overføring. varer, tjenester

(127)

(157)

(157)

(15)

(4)

Lønn og andre personalkostnader

(114)

(134)

(141)

(1)

(1)

Avskrivninger

(271)

(285)

(282)

(18)

(3)

Andre driftskostnader

(224)

(231)

(247)

(34)

(8)

 

Driftskostnader

(736)

(807)

(827)

(14)

(6)

 

Driftsresultat

1 789

1 503

1 494

 

 

 

 

 

 

 

1 151

1 334

Inntekt på investering i datterselskaper

 

 

 

0

0

Inntekt på investering i tilknyttede selskaper

47

34

23

104

142

Finansinntekter

74

41

40

(473)

(454)

Finanskostnader

(455)

(480)

(446)

782

1 022

 

Netto finansposter

(334)

(405)

(403)

768

1 016

 

Ordinært resultat før skatter

1 455

1 098

1 091

(215)

(275)

Skatter på ordinært resultat

(700)

(451)

(421)

553

741

 

Årsresultat

755

647

670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minoritetens andel av årsresultat

 

135

 

 

 

Majoritetens andel av årsresultat

755

647

535

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overføringer og disponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

Overført fra overkursfondet

 

 

 

0

0

 

Overført fra annen egenkapital

 

 

 

103

241

 

Overført til annen egenkapital

 

 

 

450

500

 

Utbytte

 

 

 

553

741

 

Sum disponert

 

 

 

 

 

Resultat per aksje (kr)

444

380

314

 
Neste: 2. Balanse