Forrige: Produksjonsvirksomheten
Neste: Organisasjon og arbeidsmiljø

Øvrige virksomheter

Konsulentvirksomheten

Konsulentselskapet E-CO Tech ble solgt til SWECO Grøner med virkning fra 3. januar 2006. Salget ga en regnskapsmessig gevinst på 8,7 millioner kroner.

 

 

Forretningsutviklingsvirksomheten

Gjennom en tiårsperiode har konsernet drevet forretningsutvikling med gode resultater i forhold til verdiutvikling og kjøp og salg av virksomheter. Økt fokus på vannkraftproduksjon har ført til salg av tidligere posisjoner. E-CO Energi er nå engasjert i minoritetsposter i Policom AS (energimåling og toveiskommunikasjon), Small Turbine Partner AS (vannkraftturbiner) og CruSiN AS (solcelleproduksjon). Disse minoritetspostene har tidligere vært investeringer i E-CO Norne, som nå er innfusjonert i E-CO Vannkraft.

 

 

Tilknyttede selskaper

Tilknyttede selskaper består av EB Kraftproduksjon AS og Norsk Grønnkraft AS. Konsernets eierandel i disse to selskapene utgjør henholdsvis 30 og 25 prosent, og har en bokført verdi på henholdsvis 679 og 26 millioner kroner ved årets utgang. Samlet resultatandel var 47 millioner kroner i 2006, som er økning med 13 millioner kroner i forhold til året før.

 
Forrige: Produksjonsvirksomheten
Neste: Organisasjon og arbeidsmiljø