E-CO støtter Vitensenteret ved Teknisk Museum

13.02.07

E-CO Energi har inngått samarbeid med Vitensenteret ved Norsk Teknisk Museum som innebærer at skolebarn i Oslo kan delta gratis i undervisningsopplegget "Energisk?".

Oslo, 15. februar 2007
Pressemelding 02/2007

Sammen med Vitensenteret tilbyr E-CO skolebarn i Oslo undervisning om fornybare energikilder og bærekraftig energiutvikling. Vitensenteret ved Norsk Teknisk Museum har lang erfaring i å formidle historie og teknologi som et undervisningsopplegg til skolebarn.  

 

"Energisk?" består av forarbeid på skolen med nettbaserte oppgaver, aktivitetstime i Vitensenteret, oppgaver knyttet til museets utstilling, og et oppsummerende etterarbeid på skolen. Målet er at elevene ved 10. klasse skoletrinn skal studere, eksperimentere og forstå fordeler og ulemper med vann-, vind og solenergi,

 

- Det er svært viktig å formidle til den oppvoksende generasjon hvordan elektrisiteten faktisk blir til. Vitensenteret har et godt undervisningsopplegg og ved å støtte senteret håper vi å bidra til å øke interessen for realfag generelt og energispørsmål spesielt, sier Hans Erik Horn, administrerende direktør i E-CO Energi.

 

Leder ved Vitensenteret, Jan Alfred Andersson, er svært glad for støtten fra E-CO Energi. - Skal vi klare å øke interessen for realfagene er det viktig at alle gode krefter trekker i samme retning, sier han.

 

Avtalen gjelder for skoleåret 2006/2007 med opsjon på forlengelse i ytterligere to år.

 

Animasjon om hvordan produsere elektrisitet av vann.


Skolebarn i dyp konsentrasjon om energioppgaver på Vitensenteret
Skolebarn i dyp konsentrasjon om energioppgaver på Vitensenteret
Skolebarn i dyp konsentrasjon om energioppgaver på Vitensenteret


Kontaktpersoner:

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt E-CO Energi

24 11 69 20 / 916 08 196

Jan Alfred Andersson

Leder for Vitensenteret

22 79 60 10 

Informasjon om selskapene:

Norsk Teknisk Museum er et samtids- og historisk museum for teknologi, industri, vitenskap og medisin. Museet har permanente og temporære ustillinger, et interaktivt vitensenter og et bredt skoletilbud. Vitensenteret tilbyr over 1000 kvm med interaktive installasjoner designet for å stimulere nysgjerrighet og forskertrang. For mer informasjon se: www.tekniskmuseum.no

 

E-CO Energi er med en produksjon på 9,6 TWh Norges nest største vannkraftprodusent. Selskapet er eid av Oslo kommune. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Buskerud Kraftprodusent AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA og Norsk Grønnkraft.  For mer informasjon se: www.e-co.no