Hospitering på E-COs Damakademi

12.02.07

I forbindelse med byggingen av ny dam ved Stolsvatn planlegger E-CO å åpne sitt Damakademi for hospiterende i 2007. Hospitanter vil få verdifull kompetanse om dambygging.

Ordningen er rettet mot bransjen (VTA, prosjektledere etc), energimyndighetene og studenter. En representant for E-CO vil fungere som mentor.

Program fastsettes i samarbeid med den hospiterende. Aktuelle temaer kan være:

  • Injeksjon av damfundament
  • Dammaterialer og krav til disse
  • Plastring av fyllingsdammer
  • Laboratorieundersøkelse av dammaterialer (på damlaboratoriet)
  • Bestemmelse av d10 for samfengt sprengstein (grove masser)
  • Drift av steinbrudd - grovsteinproduksjon
  • Produksjon av finfraksjonert filtermateriale ved knusing og sikting av sprengt stein
  • Riving av den gamle dammen
  • Kommuner, myndigheter og grunneiere
  • HMS og dambygging

For å kunne legge opp et opplegg tidsnok til feltsesongen 2007, må E-CO ha søknad om hospitering innen 15. mars. For nærmere informasjon og påmelding kontakt Ola Gunleiksrud på mail: ola.gunleiksrud@e-co.no eller telefon 32 07 30 12.