På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Norsk Grønnkraft kjøper 54 % av selskapet Norsk Vannkraft

05.02.07

Norsk Grønnkraft AS og dagens majoritetsaksjonærer har inngått avtale om at Norsk Grønnkraft overtar 54 prosent av aksjene i Norsk Vannkraft AS. Selskapet har siden etableringen jobbet med å utvikle småkraftprosjekter i Nord-Hordaland. E-CO eier 25 prosent av Norsk Grønnkraft.

Norsk Vannkraft ble etablert i 2005 med formål å sikrefallrettigheter, bygge og drive småkraftverk. Selskapet har nå sin første konsesjon til behandling hos NVE, og selskapet har ønsket har få en operativ småkraftaktør som medeier i den videre satsning.

Kjøper med ambisjoner

Norsk Grønnkraft er Norges ledende aktør innenfor småkraftsegmentet i Norge med 20 kraftverk i drift over hele landet. Selskapet vurderer småkraftporteføljen til Norsk Vannkraft som et godt tilskudd til eksisterende produksjonsportefølje.

- Norsk Grønnkraft vil sammen med Norsk Vannkraft videreutvikle kraftverksporteføljen i selskapet slik at prosjektene i de nærmeste årene kan bli realisert, forteller adm.dir. Morten Karlsen i Norsk Grønnkraft.

- Norsk Grønnkraft er en seriøs, langsiktig samarbeidspartner. Jeg er trygg på at samarbeidet vil utvikle Norsk Vannkraft videre, sier medaksjonær Rolf Bruknapp i Norsk Vannkraft.

Bak Norsk Grønnkraft står de fire store kraftprodusentene Akershus Energi, E-CO Vannkraft EB Kraftproduksjon og Østfold Energi med en fjerdedel hver.

Transaksjonen gjennomføres med virkning fra 26. januar 2007.

For ytterligere informasjon:

Adm.dir. i Norsk Grønnkraft AS Morten Karlsen - tlf. 952 84 065