Tett under dammen

17.01.07

Også under den nye dammen skal det være tett. Hittil er det pumpet 18 tonn betong inn i fjellet. Og det er bare begynnelsen.

Betong pumpes eller injiseres inn i fjellet for å tette sprekker under tettesonen i den nye dammen. Anleggsleder Terje Brattberg fra entreprenøren Tore Løkke AS, er fornøyd med arbeidet så langt. – Vi har boret fire meter dype hull i to rekker. Inn i hullene pumpes så industrisement under høyt trykk. Deretter gjør vi vanntapsmålinger for å se om det er lekkasje. Hvis det er lekkasje, må hullene injiseres, slik at fjellet blir tett og at vannet ikke lekker ut i fjellet under dammen, sier Brattberg. 

 

Ved sesongavslutning var det gått med 18 tonn betong i til sammen flere hundre løpemeter hull. Injiseringsarbeidet forsetter til våren.

Bakkevik-Tore_Lokke_as

Anleggsleder Terje Bakkevik, Tore Løkke AS