Sesongslutt som planlagt

19.12.06

Arbeidene er avsluttet for sesongen, og fremdriften er som planlagt.

Damområdet er rensket og steinbruddet åpnet. Totalt er det avdekket nærmere 80 000 kubikkmeter løsmasser. Betongarbeidet startet noe senere enn forventet, men ettersom været har vært godt var det mulig å holde på helt til den første uken i desember. 80 prosent av betongarbeidet i kulverten var utført da arbeidene tok vinterferie.

Selv om det har vært en mild høst, er det utfordrende å bygge en dam i over 1000 meters høyde. Arbeidene har vært innstilt noen få dager på grunn av mye vann i anleggsområdet. Ved sterk nordlig vind blåste nemlig vannet over dammen og ned i kulverten.

Fiberkabel er lagt frem til dammen. Når byggearbeidene er over og ny dam står ferdig, vil den fungere som overførings- og signalkabel.

Prosjektet som helhet har hatt god og jevn framdrift, og går omtrent som planlagt.

Siste dag-Stolsvatn
Så kom vinteren: Takket være en mild høst ble ikke damarbeidene avsluttet før den første uken i desember.