På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

E-CO får skryt av NVEs miljøtilsyn

07.12.06

NVE har igjen undersøkt hvordan E-CO ivaretar miljøet ved Aurlandsanleggene, og konklusjonen er strålende. E-CO er den regulanten det har vært gjennomført flest miljøtilsyn hos, og også den som har mottatt de mest positive tilbakemeldingene.

Miljotilsyn

Fra rapporten heter det blant annet at "E-CO har etablert et internkontrollsystem som bl.a. sikrer at virksomheten etterlever krav til naturmiljø og landskap mm."

"Etter NVEs oppfatning har Aurlandsanleggene innarbeidet og tilpasset internkontrollsystemet for kraftverkets drift og ytre vedlikehold som ivaretar natur og miljø på en god måte."

Videre heter det at opplegget for gjennomføringen av tilsynet var lagt opp på en "meget god måte".

Det ble ikke funnet avvik ved miljøtilsynet.

Her kan du lese hele NVEs rapport.