Status per oktober 2006

25.10.06

Arbeidene startet opp i juni 2006 og vi er godt i gang med rensking av damfundament, sprengning, injisering av betong i fjellfundamentet og produksjon av stein.

I januar 2006 var avtale med grunneierne på plass, i mai valgte E-CO Tore Løkke AS som entreprenør og i juni startet arbeidene opp. Damfundamentet er nå rensket. Tappekanal er sprengt og betong-kulvert i damfundamentet er under utførelse. Steinbruddet er åpnet og i uke 42 ble de første lassene med masser kjørt inn i damområdet. I tillegg er en del av injeksjonsarbeidet utført, resten ferdigstilles i første halvdel av neste sesong. Snøen er allerede begynt å falle, men planen er å fortsette arbeidene så lenge som været tillater det. Da blir det en pause til april/mai.

I tillegg til hovedentreprenør Tore Løkke AS har arbeidet hittil vært gjennomført med mannskap fra to lokale underentreprenører. En lokal leverandør fra Hallingdal har levert betong.

Dumper_340