Dammen blir film

24.10.06

Byggingen av ny dam ved Stolsvatn blir dokumentert med en videofilm.

Filmen skal dokumentere hele prosessen fra start til mål og dekke temaer som forhistorie, lokalsam-funn, miljø, engineering, bygging og resultater. Filmen skal primært benyttes internt i E-CO, men vil også kunne ha interesse for andre selskaper i energibransjen, lokale myndigheter og besøkende på E-COs anlegg i Hallingdal.

Pensjonert E-CO-medarbeider Bjørn Larsgard vil stå for det meste av dokumentasjonsprosessen, mens den erfarne filmprodusenten Terje Toftenes vil foreta intervjuer samt klippe og redigere filmen. I slutten av september ble det foretatt intervjuer med grunneier Per Gulbrandsgård, ordfører i Hol Erik Kaupang og tidligere ordfører Osvald Medhus, samt representanter for entreprenør og utbygger.

PerGulbrandsgard-intervju
Per Gulbrandsgård kan fortelle mye om byggingen av både den gamle og nye dammen