Operativ virksomhet i Oppland Energi integreres i Eidsiva Vannkraft

21.06.06

Fra 1. september overføres ansatte og operativ virksomhet i Oppland Energi til Eidsiva Vannkraft AS. E-COs eierskap i kraftproduksjonen i Oppland Energi berøres ikke av endringene.

Pressemelding 07/06
Oslo, 21. juni 2006

 

Eidsiva Vannkraft overtar den operative virksomheten og samtlige ansatte i Oppland Energi. Eidsiva Vannkraft skal inngå avtaler om tjenesteleveranser med Opplandskraft, Vinstra Kraftselskap og Oppland Energi i henhold til aksjekjøpsavtale for Vannkraft Øst mellom selgerne Opplandskraft DA, Oppland Energi AS, Vinstra Kraftselskap DA, Østerdalen Kraftproduksjon AS og kjøper Eidsiva Vannkraft AS. Egil Skøien og Knut Erik Madsen fra E-CO blir daglige ledere på deltid i henholdsvis Oppland Energi og Vinstra Kraftselskap.

 

Omorganiseringen innebærer også at Eidsiva Nett AS erverver alle aksjene i Oppland Energi Nett AS. E-CO Vannkrafts eierskap i Oppland Energi (61.4 prosent) forblir uforandret.

 

Gjennomføringen er avhengig av at konsesjonsmyndighetene (NVE/OED) innvilger søknad om at Eidsiva Vannkraft AS får tildelt anleggskonsesjoner etter Energilovens § 3-1 for å drive kraftverkene som i dag driftes av Vannkraft Øst, og at konkurransemyndighetene ikke gjør inngrep mot aksjeervervet jfr. Konkurranselovens § 16 eller § 21.

 

E-COs eierskap i selskapene:

            Selskap

Eierandel %

     Total årsproduksjon
[GWh]

Oppland Energi 

61.4

1 156

Opplandskraft[1]

40.4

2 578

Vinstra kraftselskap  

66.7

1 189


[1] Inkl. Oppland Energis andel

 


Kontaktpersoner:

Hans Erik Horn

Adm. direktør, E-CO Energi

24 11 69 10 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt, E-CO Energi

24 11 69 20/ 916 08 196