Damakademi

06.06.06

Bygging av ny dam ved Stolsvatn, Hol i Hallingdal er et unikt byggeprosjekt. Prosjektet har tiltrukket seg stor oppmerksomhet fra bransjen. E-CO har derfor etablert flere aktiviteter under overskriften Damakademiet.

Byggingen er unik fordi:

 • ny dam skal bygges utenfor den gamle
 • rent byggetekniskinnebærertverrfaglige utfordringer
 • det er store krav til å bevare miljø og landskapunder og etter byggeperioden
 • det er mange år siden en tilsvarende stor dam er bygget i Norge

Dette er bakgrunnen for etableringen av Damakademiet. Hensikten er å utnytte denne muligheten til kompetanseutvikling i E-CO internt, i lokalsamfunnet og i bransjen som helhet. I forbindelse med byggingen er det er planlagt en rekke aktiviteter ved dammen, E-COs kontorer i Hallingdal,ved relevante utdanningsmiljøerog arrangementer i samarbeid med EBL.

Utdrag fra aktiviteter i regi avDamakademiet:

 • 29. 30. mai, Oslo: Workshop i forbindelse med Vassdragsteknisk Forum. Her kan du laste ned foredragene på seminaret.
 • Sommerjobb i Hallingdal for studenter. Sommjobben 2006 hadde student Line Dale fra UMB.
 • Hospitering av interesserte bransjefolk, Gol. LES MER.
 • Møte Dambyggerforeningen og NNCold, Molde, 30.aug.-1.sept. 2006
 • Temadager, Gol.Befaring Stolsvatn 26. - 27. sept2006 - mer info ved www.ebl.no
 • Ekskursjoner for studenter og andre interesserte etter avtale
 • Løpende informasjon om fremdriften på: www.e-co.no/stolsvatn, inkludert fotografier og illustrasjoner.

Foredrag holdt i forbindelse med Damakademiet: