Landskapsplan for ny dam Stolsvatn godkjent av NVE

06.06.06

E-CO Vannkraft har utarbeidet landskapsplan (arealbruksplan) i forbindelse med utbyggingen. Landskapsplanen gir føringer for arealbruk ved bygging av ny dam. Planen viser prinsippene for uttak av masser samt bruk av arealene som blir berørt.

Detaljert plan er nå godkjent av NVE og alle andre instanser. Byggingen vil starte i midten av juni.

Her kan du laste ned hele landskaps- og arealdisponeringsplanen (pdf 2 MB).