Ny dam Stolsvatn med byggestart sommeren 2006

11.05.06

E-CO starter byggingen av ny dam Stolsvatn i Hol kommune i juni 2006. Dammen har en totalkostnad på 150 - 175 millioner kroner og vil stå ferdig i 2008.

Pressemelding 06/06

Oslo, 11. mai 2006

 

- Den eksisterende dammen fra 1947 skal erstattes fordi de fremtidlige kostnadene til vedlikehold av dammen overstiger kostnadene til bygging og vedlikehold av en moderne dam. Når den nye dammen står ferdig vil den være en tilnærmet vedlikeholdsfri steinfyllingsdam med morenekjerne, som tilfredsstiller vår tids krav til sikkerhet, funksjonalitet og estetikk, sier administrerende direktør Hans Erik Horn i E-CO Energi as.

 

Under forutsetning av godkjennelse fra NVE, vil byggingen av ny dam kunne påbegynnes i juni 2006.

Eksisterende dam

For at også mellomstore entreprenører skulle ha anledning til å legge inn tilbud, ble det i anbudsprosessen åpnet for fleksible løsninger både for byggestart og tetningsmetode. Anbudsbefaring ble gjennomført høsten 2005, og prekvalifisering i februar 2006. 9. mai ble entreprenørfirmaet Tore Løkke AS valgt som hovedentreprenør for dambyggingen. Tilbudssummen er på om lag 80 millioner kroner.

 

Bakgrunn

E-CO besluttet i 2001 å bygge ny Dam Stolsvatn. Den eksisterende dammen ble bygget i årene 1945 - 1947 som et ledd i den store Holsutbyggingen. Stolsvatn er et magasin på 219 millioner m3 for kraftstasjonen Hol I med en kraftproduksjon på 712 GWh, tilsvarende strømforbruket til ca 35 000 husstander. Dagens dam er Norges eneste vertikale flerbuedam.

 

Ny dam Stolsvatn vil være en steinfyllingsdam med morenekjerne og vil bli bygget nedstrøms eksisterende dam. Lengde vil være ca 600 meter, kronebredde 6,5 meter og største høyde 23 meter. Topp damkrone vil ligge på 1097 m.o.h., 6 meter over høyeste regulerte vannstand. Samlet volum vil være på ca 300 000 m3.

 

For mer informasjon om ny dam Stolsvatn: www.e-co.no/stolsvatn

 

Kontaktpersoner:

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt E-CO Energi

24 11 69 20 / 916 08 196

Knut Helge Kjærvik

Prosjektleder Dam Stolsvatn

576 32416 / 907 39 574

 

Ny dam - gammel dam skimtes under vann

For høyoppløselige bilder kontakt psm@e-co.no .