Bakgrunn Ny Dam Stolsvatn

09.05.06

E-CO (Oslo Energi Produksjon) besluttet i 2001 å bygge ny Dam Stolsvatn.  De fremtidige vedlikeholdskostnadene ved å vedlikeholde eksisterende dam ville være så store at det økonomisk og totalvurdert ble vurdert som riktig å planlegge bygging av ny dam.

Den eksisterende dammen ble bygget i årene 1945 - 1947 som et ledd i den store Holsutbyggingen. Stolsvatn er et magasin på 219 millioner m3 for kraftstasjonen Hol I med en kraftproduksjon på 712 GWh, tilsvarende strømforbruket til ca 35 000 husstander. Dagens dam er Norges eneste vertikale flerbuedam.

Ny dam Stolsvatn vil være en steinfyllingsdam med morenekjerne og vil bli bygget nedstrøms eksisterende dam. Lengde vil være ca 600 meter, kronebredde 6,5 meter og største høyde 23 meter. Topp damkrone vil ligge på 1097 m.o.h., 6 meter over høyeste regulerte vannstand. Samlet volum vil være på ca 300 000 m3.

Fakta om eksisterende dam Stolsvatn:

 • Bygget 1945 - 47 som del av Holsutbyggingen. Fylt opp våren 1948.
 • Eksisterende dam er Norges eneste vertikale flerbuedam. 13 buer med radius på 20,5 m. Hvelvtykkelse 60cm - økende 4 cm/m.
 • Største høyde er 18 m, HRV=1091m og LRV=1078m
 • Magasinvolum på 216 millioner m3, 14 vann er forbundet med kanaler og tunneler
 • Magasinet forsyner Hol I kraftverk sine 4 turbiner: 2 x 45 MW Francis, 2 x 50 MW Francis. Kraftproduksjon 712 GWh, tilsvarende strømforbruket til ca 35 000 husstander
 • Dammen ble forankret med forspente stag i 1988

Fakta ny dam Stolsvatn:

 • Ny dam Stolsvatn vil være en steinfyllingsdam med morenekjerne
 • Lengde ca 600 meter, kronebredde 6,5 meter og største høyde 23 meter.
 • Samlet masse for ny dam ca. 300 000 m3.
 • Veibyggingen ble ferdigstilt høsten 2005.
 • Dammen planlagt ferdigstilt 2008.
 • Utbyggingskostnad 150-175 millioner kroner

Som del av arbeidet med å bygge ny dam ble det i 2005 foretatt en omfattende oppgradering av veien opp til dammen.

Under forutsetning av godkjennelse fra NVE, vil byggingen av ny dam kunne påbegynnes i juni 2006.

Ny-dam_gammel-dam-under-van.jpg


Kontakt ny dam Stolsvatn

 

E-CO Energi
Postboks 1050 Sentrum
0104 Oslo

 

Informasjonssjef:
Per Storm-Mathisen
Tlf. 24 11 65 91
Mobil: 982 55 406
E-post:
per.storm-mathisen@e-co.no