Stipend "Ren energi" 2006 er tildelt bølgekraftprosjekt

21.04.06

En grundergruppe bestående av Ingvald Straume, Ole Gabriel Ørjan Kverneland, Erik Sauar og Øystein Holm er tildelt E-CO Energis stipend "Ren energi". Idéen deres er å utvikle et offshorebasert bølgekraftverk. - Dette er et spennende og grundig prosjekt som kan ha et stort potensial både forretningsmessig og energimessig, sier Hans Erik Horn adm. direktør i E-CO Energi.

E-CO-Stipend-2006-1
Pressemelding 04/06
Oslo, 21. april 2006

Kjernen i forretningskonseptet er utnyttelsen av bølgekraft offshore gjennom vinsjforankrete flytende bøyer. Prosjektgruppen har utviklet en løsning som løser problemet med maksimalbølger og vil derfor kunne gi en rimeligere dimensjonering av slike anlegg. Løsningen vil egne seg godt for videreutvikling til sjøbaserte anlegg. En svakhet ved tidligere bølgekraftprosjekter har vært ødeleggelser ved ekstreme værsituasjoner. Et sjøbasert konsept vil være mer robust og dessuten medføre vesentlige mindre interessekonflikter i forhold til miljø.

 

Denne grundergruppen består av kompetente unge mennesker og utviser stort pågangsmot og kunnskap. De har dermed gode forutsetninger for å klare å realisere ideen. Prosjektgruppen vil benytte stipendbeløpet til å utvikle og bygge en prototype for videreutvikling og kvalitetssikring av konseptet, samt søke patentbeskyttelse for løsningen. Prototypen vil bygges i løpet av sommeren og skal stå i Leirvika i Hjeltefjorden.

 

- Vi synes det er gledelig å kunne bidra til å støtte et prosjekt innen bølgekraft. Denne teknologien har hatt vanskelig investeringskår de siste årene, bl.a. pga. mange feilslåtte prosjekter på 1980- og 1990-tallet. Det blir spennende å følge utviklingen av testingen av modellen og se om løsningen klarer de store påkjenningene i havet. Klarer de det, vil det være store muligheter for at selskapet etter hvert vil kunne utvikles til å bli en lønnsom leverandør av teknologi til fornybar og miljøvennlig energiproduksjon, sier Hans Erik Horn.  

 

Stipend Ren Energi

2006 er andre året E-CO Energi deler ut stipendet "Ren energi". Stipendet tildeles enkeltpersoner eller miljøer i etableringsfasen som ønsker å kommersialisere en idé eller et prosjekt som fremmer utviklingen av fornybar, miljøriktig og lønnsom energi. Vinneren av stipendet skal gjennom et konkret prosjekt fremheve muligheten for verdiskaping innen fornybar energi og dermed synliggjøre eventuelle nye forretningsområder. Stipendet er på 100 000 kroner.

 

Stipendjuryen består av:

·         Knut Fægri, dekan ved Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo

·         Gunn Oland, seksjonssjef i NVE

·         Frederic Hauge, leder for Miljøstiftelsen Bellona  

Kontaktpersoner:

Hans Erik Horn

Adm. Direktør E-CO Energi

24 11 69 10 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt E-CO Energi

24 11 69 20/ 916 08 196

Øystein Holm

Representant for grundergruppen

909 90 019

Bilder :

E-CO-Stipend-2006-1
E-CO-Stipend-2006-2
Fra venstre: Ole Gabriel Ørjan Kverneland, Ingvald Straume og Øystein Holm. Fra venstre: Hans Erik Horn, Frederic Hauge, Ole Gabriel Ørjan Kverneland, Ingvald Straume og Øystein Holm.
kraftverk-Hjeltefjorden-flyfoto
kraftverk-Hjeltefjorden
Flyfoto fra Hjeltefjorden Viser hvordan prototypen er tenkt plassert i Leirvika i Hjeltefjorden

For høyoppløselige versjoner kontakt E-CO Energi ved Per Storm-Mathisen psm@e-co.no .