På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Ja til Lya kraftverk

23.03.06

E-CO har fått konsesjon til bygging av Lya kraftverk i Hallingdalsvassdraget. Kraftverket vil ha en årlig produksjon på 20 GWh, tilsvarende kraftforbruket til om lag 1000 eneboliger.

- Lya vil være er et lite, men likevel viktig bidrag til økt kraftproduksjon, sier administrerende direktør Hans Erik Horn i E-CO Energi. - Selv om vannkraft er utslippsfri, innebærer all kraftproduksjon miljøinngrep. Vårt mål er at Lya skal bygges ut så skånsomt som mulig, sier Horn.

Lya ligger i Ål kommune. Kraftverket vil bli bygget i nærheten av eksisterende inntaksdam for Nes kraftverk og vil utnytte et fall på 184 meter. Lya kraftverk får en installert effekt på inntil 6,0 MW og en årlig produksjon på noe over 20 GWh. En rørgate på ca 1,4 km skal graves ned.

Kommunestyret i Ål har tidligere anbefalt utbyggingen. Kommunen er også invitert med som medeier i Lya kraftverk.

E-CO arbeider kontinuerlig med å bygge ut ny, fornybar kraft. To eksisterende kraftverk i Hallingdal og Aurland er for tiden under oppgradering. Når arbeidene er ferdig høsten 2006 vil produksjonen økes med nærmere 50 GWh. E-CO er største eier i Øvre Otta-utbyggingen. To nye kraftverk med en samlet årlig produksjon på 525 GWh ble satt drift i 2005. Ytterligere 125 GWh vil komme til når utbyggingen avsluttes i 2008. Flere nye prosjekter er under utarbeidelse.

E-COs årlige normalproduksjon er på 9 700 GWh.