På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Mer kraft i hver dråpe

14.03.06

E-COs kraftstasjon Hemsil II på Gol er under oppgradering. Turbinhjulene skiftes ut og generatorene oppgraderes. Effekten økes fra 41 MW til 49 MW for hvert av de to aggregatene, og produksjonen øker med 34 GWh.

Effektøkningen kommer godt med til vinteren når etterspørselen etter kraft er som størst. Økt slukeevne gjør også E-CO bedre i stand til å utnytte ekstra vannmengder ved flomsituasjoner.

Det første av de to aggregatene er nå skiftet ut og er i full drift. - Det er våre egne lokale medarbeidere som har hatt ansvar for planlegging og prosjektledelse, samt all demontering og montering, sier prosjektleder Ragnar Rotebakkdokken på Gol.

Hemsil II oppgradering
Opprustningen fører til at samfunnet får mer ren kraft ut av vannet som faller i fjellet. Som følge av bedre utnyttelse av vannet vil produksjonen øke med til sammen 34 GWh for de to aggregatene. Det er som produksjonen til et stort småkraftverk og tilsvarer årsforbruket til 1700 boliger.

- Produksjonsøkningen er forholdsvis stor. Omtrent like stor som et av de større småkraftverkene som nå bygges mange steder, sier Rotebakkdokken.

Når begge aggregatene står ferdig høsten 2006 vil Hemsil II produsere over 552 GWh. Dette tilsvarer normalforbruket av energi for mer enn 27 600 husstander.

Økte skatteinntekter lokalt
Som følge av økt eiendoms- og naturressursskatt fører også produksjonsøkningen til økte skatteinntekter for kommunene. Skatteinntektene trappes gradvis opp og vil først komme til full effekt etter syv år. Da vil de årlige skatteinntektene ha økt med mer enn en halv million kroner i forhold til før oppgraderingen.

Ved å oppgradere aggregatene i kraftstasjonene får vi både økt elektrisk effekt og økt energiproduksjon uten at det medfører negative konsekvenser for miljøet.

Kontakt:
Prosjektleder Ragnar Rotebakkdokken, tlf. 320 73017, mob. 950 65 879,
e-post: ragnar.rotebakkdokken@e-co.no  

Informasjonsdirektør Per-Arne Torbjørnsdal, mob. 916 08 196,
e-post: per-arne.torbjornsdal@e-co.no