E-CO inngår avtale med Kirkens Nødhjelp: Vann og kraft gir håp

09.03.06

E-CO Energi, Kirkens Nødhjelp og lokalbefolkningen i landsbyen Rishka i Afghanistan har innledet et samarbeid om sikre landsbyens innbyggere tilgang på elektrisk kraft.

Oslo, 9. mars 2006

Pressemelding 02/06

 

De 200 familiene i Rishka livnærer seg av jordbruk, husdyr og håndverk. Det er verken skole eller helsetilbud i området. Rent vann og elektrisitet er mangelvare. Tilgang på vannkraft vil gjøre hverdagen i landsbyen enklere. På dagtid vil strømmen bli benyttet til teppeproduksjon, meieri og bakeri. Om kvelden blir strøm til lys viktig, slik at det blant annet blir mulig å lese etter mørkets frembrudd.

 

Foruten selve mikrokraftverket, skal det konstrueres inntak, kanaler og et lite damanlegg. Et distribusjonsanlegg skal sørge for at flere familier i området får strøm. E-COs bidrag er på ca 455 000 kroner. Lokalbefolkningen bidrar med ca 45 000 kroner, i all hovedsak i form av arbeidsinnsats. Prosjektet er et ledd i en større samarbeidsavtale mellom E-CO og Kirkens Nødhjelp.

 

- E-CO ønsker å hjelpe et hardt prøvet folk til selv å bedre sin egen situasjon etter mange år med kriger, vanstyre og undertrykking. Når vi skal hjelpe, er det naturlig å ta utgangspunkt i det vi kan best; vann og kraft. Slik trekker vi veksler på mer enn 100 års erfaring for å hjelpe 200 familier til et bedre liv. Vårt bidrag vil forhåpentlig gjøre en positiv forskjell for familiene i landsbyen Rishka, sier administrerende direktør i E-CO Energi Hans Erik Horn.

 

For E-CO var valg av samarbeidspartner enkelt. Kirkens Nødhjelp er en profesjonell organisasjon som arbeider for fattige og utsatte og gir støtte til lokale partnere i deres lokalsamfunn. Kirkens Nødhjelp har drevet prosjekter i Afghanistan siden 1979, og organisasjonen har derfor lang erfaring med hjelpearbeid i området.

 

- Tilgang til elektrisitet forsterker befolkningens egne krefter, derfor er de rike vannkildene i Afghanistan viktige å utnytte til utvikling av den afghanske landsbygda. Kirkens Nødhjelp ser med stor glede fram til å samarbeide med E-CO som sitter med kompetanse og økonomiske midler til å ta del i dette arbeidet, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Atle Sommerfeldt.

 

Fakta om prosjektet i Rishka

·         Bygging av mikrokraftverk på 23.2 KW

·         Konstruksjon av inntak, kanaler, damanlegg og oppsett av distribusjonsnett

·         Distribusjon av elektrisitet fra kraftverket til husstander i landsbyen Rishka

·         Forberede mulighetene for småindustri i området

·         Totalkostnad: 76 805 $ hvorav lokalbefolkningen bidrar med 10 prosent i arbeidsinnsats

·         Prosjektstart 2. halvår 2005. Avslutning i løpet av 2006

 

Fakta om samarbeidet med Kirkens Nødhjelp

·         Samarbeid om bistandsprosjekter, fortrinnsvis relatert til vannkraftanlegg og/eller andre energitilknyttede tiltak

·         Totalramme:1.5 millioner kroner

·         E-CO stiller sin kompetanse på miljøriktige energiløsninger til rådighet

·         Varighet: 3 år

 

Les mer om samarbeidet.

Kontaktpersoner:

Hans Erik Horn

Adm. direktør, E-CO Energi

24 11 69 10 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Informasjonsdirektør, E-CO Energi

24 11 69 20/ 916 08 196

Atle Sommerfeldt

Generalsekretær, Kirkens Nødhjelp

22 09 27 00/ 917 55 112

 

E-CO Energier et av Norges ledende energikonsern. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Buskerud Kraftproduksjon AS, Opplandskraft DA og Norsk Grønnkraft.

 

Kirkens Nødhjelper en frivillig og felleskirkelig organisasjon som arbeider for menneskers grunnleggende rettigheter, og arbeider helhetlig gjennom kirkelige og andre lokale organisasjoner for å redde og beskytte liv, utvikle bærekraftige levekår og påvirke holdninger og beslutninger til beste for fattige, nødlidende og undertrykte.