På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Framruste kraftverk i drift

07.12.05

Framruste kraftverk i Øvre Otta er nå i drift og på nett. Kraftverket ble satt i drift 7. desember, helt etter tidsplanen. Kraftverket har en installasjon på 85 MVA i ett aggregat. Årsproduksjonen er beregnet til 165 GWh.

Kraftverket utnytter et fall på 325 meter fra Raudalsmagasinet i Skjåk, og er bygget i fjell nederst i Framrustdalen.

Framruste kraftverk er en del kraftutbyggingen i Øvre Otta, som også omfatter Øyberget kraftverk som ble satt i drift 16. juni i år. Byggingen av en 15 km lang overføringstunnel fra Breidalsmagasinet til Raudalsmagasinet er nå satt i gang, og vil komme i drift vinteren 2008. Breidalsoverføringen vil gi 125 GWh økt produksjon, hovedsakelig i Framruste kraftverk.

Når Breidalsoverføringen er satt i drift vil kraftverkene i Øvre Otta ha en årsproduksjon på ca 650 GWh.

Eierstruktur
Det er Opplandskraft DA og Tafjord kraftproduksjon AS som gjennom sitt selskap Øvre Otta DA eier kraftverkene i Øvre Otta. Glommens og Laagens Brukseierforening er konsesjonsinnehaver for Breidalsoverføringen.

E-CO eier 61,35 prosent av Oppland Energi, som igjen har en 25 prosents andel i Opplandskraft. I tillegg eier E-CO Energis heleide datterselskap Oslo Lysverker 25 prosent av andelene i Opplandskraft. Opplandskraft eier 79 prosent av Øvre Otta-utbyggingen. E-COs andel av utbyggingen er til sammen ca. 32 prosent.