På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Oppgradering Aurland I

19.11.04

Første aggregat i Aurland 1 er skiftet ut og 19. november 2004 ble det koblet inn. Totalt gir prosjektet 55 MW mer effekt per aggregat. Alle tre aggregatene skal etter hvert skiftes ut.

Aurland1_montering_av_lopeh
E-CO gjennomgår kontinuerlig anleggene for å finne forbedringspotensial for å utnytte anleggene og vannet enda mer optimalt enn vi gjør i dag. Et eksempel på en slik oppgradering er utskifting av turbinene i vår største kraftstasjon Aurland 1. Dette er et inngrep som gir både økt elektrisk effekt og mer ren fornybar kraft uten noen form for synlige inngrep i naturen. Derfor har vi i E-CO ønsket å investere de over 15 millioner kronene dette prosjektet koster.

Mer effekt og mer kraft
Fremfor alt fører oppgraderingen til en økning av kraftstasjonens effekt. Installert effekt øker fra 225 til 280 MW per aggregat. Til sammenlikning yter en gjennomsnittlig ny moderne vindmølle ca. 2,5 MW. Når alle tre aggregatene er samlet økning i installert effekt 165 MW. Dette er en formidabel effektøkning som vil komme godt med når etterspørselen etter kraft er som størst om vinteren.

Utbedringene fører også til at virkningsgraden bedres noe. Dette gir en økt årlig energimengde på ca. 4 GWh per aggregat. Samlet får man dermed 12 GWh mer energi. Det tilsvarer forbruket til ca. 600 boliger. Hele Aurland 1 produserer etter oppgraderingen over 2 TWh, energi tilsvarende normalforbruket til mer enn 100 000 husstander.

E-CO besitter flere tiårs kompetanse med drift og vedlikehold av kraftanlegg. Vi har derfor vært i stand til å gjennomføre all demontering og montering av aggregatene ved eget personell. Arbeidet har stilt store krav til både beregninger og håndverksmessig utførelse. Enorme installasjoner skulle flyttes og det ble benyttet hydrauliske jekker med trykkraft på 25 tonn, samtidig monteringsarbeidet måtte gjøres med millimeterpresisjon.

Første aggregat ble skiftet ut sommeren 2004. De to andre aggregatene skal oppgraderes henholdsvis sommeren 2005 og 2006.