På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Norsk Grønnkraft får utvide Reina kraftverk til 2,6 MW

15.02.06

Norsk Grønnkraft kan øke installasjonen i det allerede konsesjonsgitte småkraftverket Reina kraftverk i Sør-Aurdal fra 1,3 til 2,6 MW. Det fastslår Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i et brev til utbyggeren.

Samtidig økes slukeevnen fra 0,58 m3/sek til 1,2 m2/sek, og rørdiameteren økes fra 50 til 80 cm. Endringene er begrunnet i ønsket om en mer optimal utnyttelse av vannressursene i Reina.

Beregninger gjort av Norsk Grønnkraft AS har vist at utbyggingskostnaden oppgitt i konsesjonssøknaden ikke er realistisk. Ved å øke slukeevnen og installasjonen vil utbyggingsprisen bli lavere, samtidig som minstevannføringen gitt i konsesjonen er lagt til grunn i beregningene.

NVE deler Norsk Grønnkrafts oppfatning om at de foreslåtte endringene har små innvirkningene på miljøet.

Norsk Grønnkraft innehar aksjemajoriteten i Reinli Kraft AS som skal stå for videre prosjektering og gjennomføring av utbyggingen. Norsk Grønnkraft er eid 25 prosent av E-CO Energi. De andre eierne er Akershus Kraft, Østfold Energi og EB Kraftproduksjon.