Årsproduksjon 2005: E-CO produserte 9,8 TWh

17.01.06

E-CO Energi produserte i 2005 9,8 TWh inkludert andel i tilknyttede selskaper.

Oslo 17. januar 2006
Pressmelding 01/06

 

Uten andel i tilknyttede selskaper var produksjonen 9,0 TWh. I 2004 var årsproduksjonen 9,4 TWh (8,7 TWh uten tilknyttede selskaper).

 

Normalproduksjon inkludert andel i tilknyttede selskaper er 9,7 TWh.

 

Kontaktpersoner:

Tore Kolstad

Direktør for produksjonsplanlegging og krafthandel

24 11 65 50/ 920 86 623

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt

24 11 69 20/ 916 08 196