SWECO Grøner overtar E-CO Tech

22.12.05

Det er inngått avtale mellom E-CO Energi og Sweco Grøner om salg av samtlige aksjer i E-CO Tech. Overtagelse skjer 3. januar 2006. E-CO Tech leverer rådgivningstjenester innen eldistribusjon og miljø. - E-CO Tech får med dette en eier med rådgivende ingeniørvirksomhet som kjerneområde. For E-CO Energi betyr det at vi får konsentrert oss ytterligere om vannkraft, sier E-CO Energis administrerende direktør Hans Erik Horn.

Oslo, 22. desember 2005
Pressemelding 08/05

E-CO Tech har 37 ansatte og er et mellomstort rådgivende ingeniørselskap med kompetanse innen elkraft, energidistribusjon og miljøøkonomi. Selskapet er en kompetansebedrift som leverer miljø- og energirettede tjenester til energibransjen, myndigheter, byggherrer, samt utvalgte organisasjoner og industrimiljøer.

- Vi tror dette er en riktig utvikling for både E-CO Energi og de ansatte i E-CO Tech. E-CO Tech vil både forsterke og komplettere SWECO Grøners fagområder, og de ansatte i E-CO Tech får et bredere og sterkere faglig miljø. I E-CO Energi vil vi konsentrere oss om å utvikle vår kjernevirksomhet innen vannkraftproduksjon. Salget av rådgivningsvirksomheten er et ledd i denne strategien, sier Hans Erik Horn, administrerende direktør i E-CO Energi.

Det er en utviklingstrend i markedet mot større rådgivende ingeniørselskaper med bredere geografisk tilstedeværelse og multidisiplinære enheter.

 

– Kjøpet av E-CO Tech er et ledd i vår strategi om å vokse. Gjennom overtakelsen vil vi nå en ny milepæl i vår ambisjon om en styrkning av vår nettvirksomhet. E-CO Tech vil tilføre SWECO Grøner kompetanse på nye områder og bidra til å åpne nye markeder. Vi vil sammen bli ledende innen miljø og energidistribusjon, sier Vibecke Hverven, administrerende direktør i SWECO Grøner.

 

Samtlige ansatte og kontrakter i E-CO Tech vil ved salget bli overført til SWECO Grøner.

 

Kontaktpersoner:Hans Erik Horn

Adm. direktør, E-CO Energi

24 11 69 10 /

901 92 942

Vibecke Hverven

Adm. direktør, Sweco Grøner

67 12 82 16 /

975 30 372

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt,

E-CO Energi

24 11 69 20/

916 08 196