På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Åpning av Øyberget kraftverk i Øvre Otta

16.06.05

Torsdag 16. juni åpnet Øyberget kraftverk i Øvre Otta. E-CO Energi er største eier i Øvre Otta-utbyggingen gjennom eierskap i Oppland Energi og Oslo Lysverker.

Kraftverket har vært i prøvedrift siden mars i år. Ved åpningen står kraftverket som et topp moderne kraftverk der de tre turbinene allerede går for fullt. Til høsten åpner også Framruste kraftverk. Til sammen vil de to kraftverkene produsere ca. 525 GWh ny fornybar energi årlig.

 

Øvre Otta utbyggingen fikk konsesjon av Olje- og energidepartementet i 2001. Stortinget har nå gått inn for at det også skal gis konsesjon for å overføre vann fra det eksisterende Breidalsmagasinet. Etter utbyggingen av Breidalsoverføringen vil Øvre Otta kunne produsere ca. 650 GWh, noe som tilsvarer energibehovet til ca. 32 000 boliger.

 

Eksisterende reguleringskonsesjoner for Breidalsvannet og Raudalsvannet blir ikke endret. NVE uttalte i sin behandling av saken at prosjektet vil gi en betydelig produksjonsøkning i Framruste kraftverk, og totalt sett gi en bedre utnyttelse av vannkraftressursene med liten påvirkning av natur og miljø.

 

Øvre Otta panorama

Eierstruktur
E-CO eier 61,35 prosent av Oppland Energi, som igjen har en 25 prosents andel i Opplandskraft. I tillegg eier E-CO Energis heleide datterselskap Oslo Lysverker 25 prosent av andelene i Opplandskraft. Opplandskraft eier 79 prosent av Øvre Otta-utbyggingen. E-COs andel av utbyggingen er til sammen ca. 32 prosent.

 

Kalkulert middelproduksjon for Øyberget fordelt over året (Ill: Oppland Energi)