På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

E-CO Energis stipend "Ren energi" er tildelt prosjekt for småskala vindkraftverk

11.04.05

Svein Kjetil Haugset og Ottar André Sandvik i gründergruppen W-Power ble tildelt E-CO Energis stipend ”Ren energi” for 2005. Idéen deres er å utvikle småskala vindkraftverk i områder med dårlig infrastruktur. – Dette er et spenstig og lovende prosjekt som kan ha et stort forretningspotensial internasjonalt, sier Hans Erik Horn adm. direktør i E-CO Energi.

Oslo 11.04.05

Pressemelding 03/05

 

W-Power presenterer en god og gjennomarbeidet forretningsplan og et innovativt forretningskonsept. Kjernen i forretningskonseptet er utviklingen av rimelig småskala vindmøllesystem på 3,6 kW basert på bl.a. permanentmagnetgeneratorer. Energiproduksjonen vil foregå nær forbruker og produktet kan være spesielt aktuelt i områder med dårlig utviklet infrastruktur.

 

Haugset og Sandvik er begge avgangsstudenter ved NTNU og har nylig hatt et studiesemester i Boston i regi av Gründerskolen. Prosjektgruppen, som i tillegg til stipend-vinnerne består av Svein Hestevik og Nikolai Løvdal, vil benytte stipendbeløpet på 100 000 kroner til å utvikle og bygge en prototyp for videreutvikling og kvalitetssikring av konseptet.

 

Fra juryens begrunnelse heter det bl.a.:

 

Søkeren fokuserer både på verdikjeden og problemer og løsninger knyttet til logistikk for å nå kostnadsmålene. Konseptet er miljømessig interessant ettersom anleggene tenkes utplassert av privatpersoner på egen grunn, noe som tradisjonelt gir mindre grobunn for interessekonflikter.

 

Søkeren viser med søknaden en god totalforståelse for hele verdikjeden for å prosjektet realisert. Konseptet har et forholdsvis stort kommersielt potensial på et internasjonalt marked. Juryen har stor tro på at selskapet i løpet av relativt kort tid vil kunne utvikles til å bli en lønnsom leverandør av teknologi til fornybar og miljøvennlig energiproduksjon.

 

Vindmøllesystemet tenkes basert på tilgjengelige komponenter og på enkelte egenutviklete komponenter. Søkeren ønsker å benytte stipendbeløpet til å utvikle og bygge en prototyp for videreutvikling og kvalitetssikring av konseptet.”

 

Hederlig omtale

Det kom inn et tyvetalls prosjektforslag til E-CO Energis stipend ”Ren energi” innen svarfristen 10. desember 2004. Prosjektene spente fra energieffektive løsninger i bygg til nye teknologiske løsninger innen bølge-, sol- og vindenergi.

 

I tillegg til W-Power gis det hederlig omtale og diplom til en grundergruppe ledet av Ingvald Straume, Ole Gabriel Kverneland, Erik Sauar og Øystein Holm for et prosjekt for utvikling av offshore bølgekraftverk basert på vinsjforankrede flytende bøyer. Grundergruppen tilbys også videre faglig oppføing av E-CO Norne, E-CO konsernets selskap for forretningsutvikling.

 

Stipend Ren Energi

E-CO Energi utlyste høsten 2004 stipendet ”Ren energi” på 100 000 kroner. Stipendet skal gå til yngre forskere, gründere eller andre som utmerker seg ved å fremme utviklingen av fornybar energi med fokus på lønnsomme og miljøriktige energiløsninger. Vinneren av stipendet skal gjennom et konkret prosjekt fremheve muligheten for verdiskaping innen fornybar energi og dermed synliggjøre eventuelle nye forretningsområder.

Bilder fra utdelingen (høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned høyoppløselig bilde):

Stipend_farger_web

Fra venstre: Ottar André Sandvik, Hans Erik Horn og Svein Kjetil Haugset.
Foto: Ole Walter Jacobsen

Stipend_manipulert_web

Fra venstre: Svein Kjetil Haugset, Hans Erik Horn og Ottar André Sandvik.
Foto: Ole Walter Jacobsen

 

Kontaktpersoner:

Hans Erik Horn

Adm. direktør

24 11 69 10 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Informasjonsdirektør

24 11 69 20/ 916 08 196