NVE sier ja til Breidalsoverføringen i Øvre Otta

21.12.04

NVE anbefaler Olje- og energidepartementet å gi Glommens og Laagens Brukseierforening konsesjon til å bygge overføringstunnel mellom de to eksisterende reguleringsmagasinene Breidalsvannet og Raudalsvannet i Ottavassdraget i Skjåk kommune. E-CO Energi er største eier i Øvre Otta-utbyggingen gjennom eierskap i Oppland Energi og Oslo Lysverker.

Øvre Otta 2
Saken ble meldt til Olje- og energidepartementet høsten 2003. Olje- og energidepartementet ba da NVE ta saken til ordinær behandling.

Overføringstunnelen er nært knyttet til den pågående utbyggingen av Framruste og Øyberget kraftverk i vassdraget. Overføringen gjør det mulig å utnytte avrenningen fra Breidalsvannet i Framruste kraftverk. Deler av vannet må pumpes over til Raudalsvannet. Overføringen gir en netto årlig produksjonsøkning på 125 GWh. Samlet produksjon i Framruste og Øyberget kraftverk med Breidalsoverføringen blir om lag 650 GWh i et vanlig år.

Eksisterende reguleringskonsesjoner for Breidalsvannet og Raudalsvannet blir ikke endret. NVE mener at prosjektet vil gi en betydelig produksjonsøkning i Framruste kraftverk, og totalt sett gi en bedre utnyttelse av vannkraftressursene med liten påvirkning av natur og miljø.

Eierstruktur
E-CO eier 61,35 prosent av Oppland Energi, som igjen har en 25 prosents andel i Opplandskraft. I tillegg eier E-CO Energis heleide datterselskap Oslo Lysverker 25 prosent av andelene i Opplandskraft. Opplandskraft eier 79 prosent av Øvre Otta-utbyggingen. E-COs andel av utbyggingen er til sammen ca. 32 prosent.