Hjemfallsutvalgets forslag: - Bedre enn ingenting

30.11.04

Administrerende direktør Hans Erik Horn i E-CO Energi as mener hjemfallsutvalgets innstilling er bedre enn statens opprinnelige forslag om at eier skulle fratas alle kraftverk uten noen form for kompensasjon. – En tredjedel er bedre enn ingenting og begrenser noen av de skadevirkningene vi som selskap er bekymret for, sier Horn.

Oslo, 30.11.2004
Pressemelding 11/04

Hjemfallsutvalget ledet av Tore Vestbakke la 30. november frem sin innstilling for olje- og energiminister Thorhild Widvey. Et flertall i utvalget foreslår at det innføres partielt hjemfall, det vil si at verdiene i kraftverket på hjemfallstidspunktet deles mellom staten og konsesjonær (eier). Iverksettes utvalgets forslag innebærer det at kommunale eiere mister sin evigvarende rett til å drive kraftverk, og må overføre to tredjedeler av verdiene til staten ved hjemfallstidspunktet. Konsesjonsperioden er foreslått til 75 år. E-CO Energi as er 100 prosent eiet av Oslo kommune.

- Det er ingen drømmesituasjon for noe selskap å ha en eier som må gi fra seg store verdier til staten uten kompensasjon. Det påvirker selvsagt eierens investeringsvilje og selskapets utviklingsmuligheter. Dermed vil det påvirke vår evne til å bidra til god leveringssikkerhet og høy produksjon av miljøvennlig energi, sier Horn.

 

Det opprinnelige forslaget fra 2002 tok til ordet for at 100 prosent av verdiene skulle overføres til staten, såkalt totalhjemfall. Daværende olje- og energiminister Einar Steensnæs møtte stor motbør fra selskapene og eierkommunene, og besluttet derfor å nedsette et utvalg.  

 

E-CO Energi mener utvalgets innstilling er bedre enn det opprinnelige forslaget. At eier får beholde en tredjedel åpner for en noe større forutsigbarhet på eiersiden og forhåpentligvis en større investeringsvilje sammenlignet med situasjonen ved totalhjemfall.

 

- Jeg leser utvalgets konklusjon som en skadebegrensning, men det er ingen opptur for næringen. Forslaget betyr et stort tap for vår eier og det er uheldig, sier Horn.

 

E-CO Energi støtter seg på juridiske utredninger og mener Oslo kommune har krav på erstatning etter Grunnlovens § 105. Det vil være en klar fordel for selskapet dersom eier ikke lider et verditap som følge av ny hjemfallslov.  

 

- Vi frykter at et verditap hos eier går utover E-CO Energi som selskap. Investeringer kan bli stoppet lenge før hjemfallstidspunktet. Eier vil av naturlig årsaker prioritere nedbetaling av gjeld og høye utbytter. Det er en lite motiverende situasjon for selskapet, og det kan få klare negative følger for vår evne til å produsere fornybar og miljøvennlig energi, sier Horn.

 

Kontaktpersoner

Hans Erik Horn

Administrerende direktør

24 11 69 10 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Informasjonsdirektør

24 11 69 20 / 916 08 196