På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Hva gjør E-CO? Stipend - Ren energi

E-CO Energi har opprettet et energistipend på 100 000 kroner for yngre forskere, gründere eller andre som utmerker seg ved å fremme utviklingen av fornybar energi med fokus på lønnsomme og miljøriktige energiløsninger.

Fornybar energi er en viktig del av løsningen på de klimautfordringene vi står overfor. E-CO Energi ønsker derfor å støtte satsningen på nye fornybare energiløsninger. Vi håper dette stipendet vil bidra til en videreutvikling av den høye energikompetansen vi besitter i Norge og bedre mulighetene for nye forretningsområder innen fornybar energi og tilgrensede teknologier.

Les mer på www.e-co.no/stipend


E-CO Stipend - Ren energi

.

Søknadsfristen for E-CO stipend 2009 gikk ut 10. mars.