E-CO Energi kjøper 20 % av E-CO Vannkraft for 2,55 milliarder kroner

22.09.04

Styret i E-CO Energi as har besluttet å utøve forkjøpsretten til kjøp av Statkrafts 20 prosent eierandel i E-CO Vannkraft as. E-CO Energi vil med dette eie 100 prosent av E-CO Vannkraft. Beslutningen er gjort med forbehold om at E-CO Energi får myndighetsgodkjennelse.

Oslo, 22.09.2004
Pressemelding 09/04

 

Prisen E-CO Energi betaler er 2,55 milliarder kroner, noe som priser E-CO Vannkraft til 12,75 milliarder. E-CO Vannkraft er Norges nest største vannkraftprodusent med en middelproduksjon på 9,5 TWh pr. år. Selskapet forvalter kraftverk over hele Sør-Norge, blant andre Norges tredje største kraftverk, Aurland I.– Kjøpet av Statkrafts 20 prosent eierandel i E-CO Vannkraft er strategisk, kommersielt og finansielt riktig for E-CO Energi. Avtalen er derfor også god for vår eier Oslo kommune. E-CO Energi blir styrket ved at E-CO Vannkraft nå blir et heleid datterselskap og   det gir oss større muligheter til å ta ut potensialet i eierskapet. Denne muligheten skal vi sørge for å gripe til beste for selskapet og våre eiere, sier styreleder Tore Olaf Rimmereid i E-CO Energi.

 

Bakgrunnen for transaksjonen er at Statkraft av Konkurransetilsynet ble pålagt å selge seg ut av E-CO Vannkraft som følge av at selskapet valgte å kjøpe aksjer i Agder Energi for to år siden.

 

Kjøpet skal finansieres ved egne låneopptak og kontanter. Finansieringen forventes ikke å påvirke selskapets kredittrisiko i kapitalmarkedene negativt.

 

– Det er en fordel at vi nå får avklart eierskapet i E-CO Vannkraft. Vi er tilfreds med å ha sikret oss full kontroll over selskapet. Som 100 prosents eier kan vi ta ut både kommersielle og finansielle fordeler av eierskapet, sier adm. direktør Hans Erik Horn i E-CO Energi.

 

Ved at E-CO Energi får et 100 prosent eierskap i E-CO Vannkraft vil selskapet komme i posisjon til å betale ordinært utbytte til Oslo kommune. De siste syv årene har Oslo kommune mottatt 3,8 milliarder kroner i utbytte, renter og kapitaluttak fra selskapet.

 

- E-CO Energi vil med dette kjøpet øke engasjementet innen kraftproduksjon med 23 prosent målt i produksjonsvolum. Både selskapet og eier vil dra nytte av dette, sier Horn.

 

Kontaktpersoner

Hans Erik Horn

Administrerende direktør

24 11 69 10 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Informasjonsdirektør

24 11 69 20 / 916 08 196