På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

E-CO Energi vurderer å utøve forkjøpsretten

04.09.04

E-CO Energi AS vil vurdere om selskapet skal utøve forkjøpsretten om kjøp av Statkrafts 20 prosents eierandel i E-CO Vannkraft.

AD Hans Erik Horn

Oslo, 03.09.2004Pressemelding 08/04

 

- E-CO Energis ledelse og styre vil nå bruke de 30 dagene vi har til rådighet for å vurdere alle forretningsmessige konsekvenser av å utøve forkjøpsretten på Statkrafts 20 prosent i E-CO Vannkraft. Vi må i den sammenhengen også vurdere alle sider ved avtalen mellom de to finske selskapene og Statkraft som vi nå vil få tilgang til, sier Hans Erik Horn, administrerende direktør i E-CO Energi.

 

Statkraft informerte E-CO Energi den 15. juli i år om at det var inngått en avtale med de finske selskapene Etalä-Pohjanmaan Voima OY og Kymppivoima Tuatanto OY

 

I dag har Statkraft informert E-CO Energi om at avtalen er godkjent av de finske selskapenes styrer. Avtalen er således bindende for begge parter. I henhold til aksjonæravtalen mellom Statkraft og E-CO Energi, har E-CO Energi etter dette 30 dagers frist på å utøve forkjøpsrett.

 

Dersom E-CO energi velger å utøve forkjøpsretten vil E-CO Energi eie 100 prosent av E-CO Vannkraft. I henhold til E-CO Vannkrafts vedtekter skal også generalforsamlingen i E-CO Vannkraft godkjenne en eventuell aksjetransaksjon.

 

Kontaktpersoner:

Hans Erik Horn

Adm. direktør, E-CO Energi

24 11 69 10 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Informasjonsdirektør, E-CO Energi

24 11 69 20/ 916 08 196