På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

E-CO Energi aksepterer ikke frist for å utøve forkjøpsrett

31.07.04

E-CO Energi AS meddelte i går ledelsen i Statkraft Holding SF at selskapet ikke aksepterer at 30-dagers fristen for å utøve forkjøpsretten til Statkrafts aksjer i E-CO Vannkraft AS løper. Årsaken er at det ikke foreligger bindende avtale om salg.

Oslo, 30.07.2004
Pressemelding 06/04

Statkraft informerte E-CO Energi den 15. juli i år at det var inngått en avtale med de finske selskapene Etalä-Pohjanmaan Voima OY og Kymppivoima Tuatanto OY om salg av Statkrafts 20 % eierandel i E-CO Vannkraft. E-CO Energi eier de resterende 80 % av aksjene i selskapet.

I henhold til E-CO Vannkrafts vedtekter og aksjonæravtalen mellom Statkraft og E-CO Energi har E-CO Energi 30 dagers frist til å utøve en eventuell forkjøpsrett, etter at en endelig og bindende avtale er inngått.

Etter E-CO Energis vurdering er avtalen mellom Statkraft og de to finske selskapene ikke bindende og endelig fordi den forutsetter styregodkjenning hos de to kjøperselskapene. E-CO Energi aksepterer derfor ikke at 30-dagers fristen for å utøve forkjøpsretten løper.

- E-CO Energi vil ikke vurdere å utøve forkjøpsretten før det foreligger en endelig og bindende avtale om kjøp av Statkrafts eierandel i E-CO Vannkraft, sier Hans Erik Horn, administrerende direktør i E-CO Energi.

Kontaktpersoner:

Hans Erik Horn

Adm. direktør, E-CO Energi

24 11 69 10 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Informasjonsdirektør, E-CO Energi

24 11 69 20/ 916 08 196E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern med datterselskaper og eierandeler i andre energiselskaper.
E-CO Vannkraft eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er Norges nest største kraftprodusent. E-CO Tech leverer rådgivende ingeniørtjenester. E-CO Norne driver forretningsutvikling innen energi, miljø og tilgrensende teknologi. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61 %), Buskerud Kraftproduksjon AS (30 %) og Opplandskraft DA (25 %) .