E-CO Energi vurderer bruk av forkjøpsrett

16.07.04

Oslo, 15.07.2004
Pressemelding 05/04

E-CO Energi er i dag informert av Statkraft om at selskapet har fremforhandlet en avtale med Etalä-Pohjanmaan Voima og Kymppivoima Tuatanto. Avtalen innebærer at Etalä-Pohjanmaan Voima og Kymppivoima Tuatanto kjøper Statkrafts 20 prosents andel i E-CO Vannkraft. E-CO Energi eier de resterende 80 prosent av aksjene i selskapet.

 

I følge en aksjonæravtale som er inngått med Statkraft har E-CO Energi rett til å tre inn i salgsavtalen. I henhold til den samme aksjonæravtalen må E-CO Energi gjøre denne retten gjeldende innen 30 dager. E-CO Energi er innstilt på å bruke den tiden som er til rådighet i følge aksjonæravtalen og vil komme tilbake med et svar til Statkraft angående utøvelse denne retten innen fristens utløp.

Kontaktpersoner:Hans Erik Horn

Adm. direktør, E-CO Energi

24 11 69 10 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Informasjonsdirektør, E-CO Energi

24 11 69 20/ 916 08 196 

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern med datterselskaper og eierandeler i andre energiselskaper.
E-CO Vannkraft eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er Norges nest største kraftprodusent. E-CO Tech leverer rådgivende ingeniørtjenester. E-CO Norne driver forretningsutvikling innen energi, miljø og tilgrensende teknologi. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61 %), Buskerud Kraftproduksjon AS (30 %) og Opplandskraft DA (25 %)
.