På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Norsk Grønnkraft vokser videre

07.07.04

Norsk Grønnkraft AS har besluttet å fusjonere med Namdal Kraftproduksjon AS som eies av Buskerud Kraftproduksjon AS. Fusjonen innebærer at Namdal Kraftproduksjon blir en del av Norsk Grønnkraft som derved får sin produksjonskapasitet økt med 26 GWh. Samlet egenproduksjon blir på nærmere 100 GWh. Selskapets mål er en produksjonsportefølje på 200 GWh innen 2010.

Norsk Grønnkraft (NGK) har siden starten vært eid av kraftprodusentene Akershus Energi, E-CO Vannkraft og Østfold Energi. Eierselskapene har store ambisjoner for sin

småkraftsatsing. Gjennom fusjonen kommer også Buskerud Kraftproduksjon AS inn på eiersiden i Norsk Grønnkraft slik at de fire selskapene hver får en eierandel på 25 prosent.

Namdal Kraftproduksjon omfatter stasjonene Lauvsnes, Dahlefoss, Scheldefoss og Morkenfoss i Lauvsnesvassdraget i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag. Samlet har de fire enhetene en årlig produksjon på ca. 26 GWh. I tillegg er det et potensial for økning av produksjonskapasiteten knyttet til flere utvidelsesprosjekter i anleggene til Namdal Kraftproduksjon.

Norsk Grønnkraft ble etablert ved årsskiftet og hadde ved oppstarten en egenproduksjon på 33 GWh. I tillegg foreligger det en fremforhandlet kjøp av tre kraftverker fra Vaksdal Industrier med en årsproduksjon på ca. 28 GWh. I og med den vedtatte fusjonen mellom Norsk Grønnkraft og Namdal Kraftproduksjon nærmer NGK seg en egenproduksjon på 100 GWh.

I begynnelsen av juni startet byggingen av kraftverket Grytfossen på vel 3 GWh, og i tillegg pågår det sluttforhandlinger om bygging av ytterligere to kraftverk med en  samlet produksjon på 25 GWh. Det pågår også forhandlinger med diverse grunneiere i Sør-Norge om kjøp av fallrettigheter.Norsk Grønnkraft – kontaktpersoner:

Daglig leder: Øystein Rafoss 909 38 160

Viggo Mossing, Akershus Kraft 928 41 178
Per Are Hellebust, E-CO Vannkraft 901 24 503
Pål Sandnes, Østfold Energi Produksjon 911 08 133
Ole Sunnset, Buskerud Kraftproduksjon 909 11 286