Multiconsult kjøper E-CO Renergiplan

10.06.04

E-CO Tech og MULTICONSULT har inngått avtale om at MULTICONSULT kjøper E-CO Techs datterselskap E-CO Renergiplan. E-CO Renergiplan leverer rådgivningstjenester innen VVS- og klimateknikk, enøk og fjernvarme med kontorer i Oslo og Sandnes. - For E-CO Tech betyr det at vi får konsentrert oss om kjernevirksomheten, rådgivende tjenester innen energidistribusjon og miljø. E-CO Renergiplan får med dette en eier med fokus på sine virksomhetsområder og med ønske om å styrke sin posisjon i Rogalands-regionen, sier E-CO Techs adm. direktør Gunn Oland.

Oslo
Dato: 10.06.2004
Nummer: 04/04

Multiconsult
E-CO Renergiplan er med sine 17 ansatte et mellomstort rådgivende ingeniørselskap med kompetanse innen VVS- og klimateknikk, enøk og fjernvarme. Selskapet leverer tjenester til offentlige og private byggeiere, offentlige organisasjoner, samt fjernvarmeselskaper. Selskapet har sin hovedbase i Sandnes-regionen med et avdelingskontor med seks ansatte i Oslo.

Markedet utvikler seg mot større rådgivende ingeniørselskaper med bredere geografisk tilstedeværelse og multidisiplinære enheter.


- Vi tror dette er en riktig utvikling for både E-CO Renergiplan og E-CO Tech . De ansatte i E-CO Renergiplan får styrket sitt faglige miljø innen sine fagdisipliner og være med på utviklingen i et stort multidisiplinært rådgiverselskap. I E-CO Tech kan vi konsentrere oss om å bli ledende innen våre virksomhetsområder, energidistribusjon og miljø, sier Gunn Oland , adm. direktør i E-CO Tech .


- MULTICONSULT er meget tilfreds med å overta E-CO Renergiplans virksomhet. Det gir oss muligheten til å utvikle markedsområdet i Rogalands-regionen, samtidig som vi får styrket fagkompetansen ytterligere innen VVS, enøk og fjernvarme, sier adm. direktør i MULTICONSULT Håkon Sannum.

 

Det skal gjennomføres en juridisk og finansiell due diligence av selskapet i perioden 1. juni t.o.m. 15. juni 2004. MULTICONSULT vil overta virksomheten til E-CO Renergiplan 1. juli 2004. Samtlige ansatte og kontrakter i E-CO Renergiplan vil da bli overført til MULTICONSULT.

 

E-CO Tech er et rådgivende kompetanseselskap som leverer tjenester innen energidistribusjon og miljø. E-CO Tech er eid av E-CO Energi, et av Norges ledende energikonsern. www.e-co.no

 

MULTICONSULT er et ledende landsdekkende multifaglig rådgiverselskap som arbeider for offentlige og private kunder i Norge og utlandet med rådgivning og prosjektering. Selskapet har ca. 700 medarbeidere og hovedkontor på Skøyen i Oslo. www.multiconsult.no  


Kontaktpersoner:

Gunn Oland

Adm. direktør, E-CO Tech as

982 55 405

Håkon Sannum

Adm. direktør, MULTICONSULT AS

22 51 50 59

 

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern med datterselskaper og eierandeler i andre energiselskaper.
E-CO Vannkraft eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er Norges nest største kraftprodusent. E-CO
Tech leverer rådgivende ingeniørtjenester. E-CO Norne driver forretningsutvikling innen energi, miljø og tilgrensende teknologi. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61 %), Buskerud Kraftproduksjon AS (30 %) og Opplandskraft DA (25 %) .