1. kvartal 2004: Prissikring og høyere produksjon ga resultatforbedring

19.05.04

E-CO Energis driftsresultat i 1. kvartal 2004 var på 689 millioner kroner, opp 120 millioner fra tilsvarende periode i fjor. På grunn av prissikring opprettholdt konsernet omtrent samme salgspris per kWh som i året før til tross for en betydelig nedgang i spotprisen. E-CO Energi økte kraftproduksjonen med 20 prosent i forhold til 1. kvartal 2003. Resultat etter skatt var 287 millioner, mot 215 millioner året før.

Oslo
Dato: 19.05.2004
Nummer: 03/04 

Solbergfoss 2
Markedsprisen på kraft var i 1. kvartal 2004 vesentlig lavere enn i tilsvarende periode i 2003. Gjennomsnittlig systempris var 24,7 øre per kWh mot 39,9 øre i samme periode i fjor. Fjorårets pris reflekterer den ekstremt tørre høsten 2002. Men fortsatt er magasinsituasjonen anstrengt. Vannmagasinene i Norden var ved utgangen av 1. kvartal på ca 24 prosent mot normalt ca. 37 prosent. I 2003 var imidlertid magasinene på ca 18 prosent på det tilsvarende tidspunkt.

Som følge av at vannmagasinene fortsatt er lavere enn normalt og at snømagasinene indikerer en fortsatt noe lavere energitilgang enn normalt, har spotprisen på kraft vært noe over det som må anses som normalt i perioden. E-CO Energi har en sikringspolicy som medfører en utjevning av inntektene i forhold til de mest ekstreme svingninger i spotprisen. Mens konsernet i 1. kvartal 2003 oppnådde en faktisk salgspris under gjennomsnittlig spot er faktisk salgspris hittil i 2004 høyere enn spotprisen. I øre per kWh oppnådde konsernet omtrent samme salgspris som i fjor.

- Sikring begrenser sannsynligheten for store gevinster så vel som for store tap. I 1. kvartal 2004 har strategien medført at vi har kunnet hente ut større gevinster enn om vi hadde solgt til spotpris, sier administrerende direktør Hans Erik Horn.

Driftsinntektene ble 894 millioner kroner i 1. kvartal 2004 mot 787 millioner kroner i tilsvarende periode i 2003. Netto finanskostnader viser en vesentlig reduksjon (minus 20 prosent) som følge av lavere rentenivå og nedbetaling av gjeld. Kontantstrømmen fra virksomheten var på hele 755 millioner kroner i 1. kvartal, hvilket har medført en betydelig økning av likviditetsbeholdningen.

Konsernets energiproduksjon ble 3.144 GWh i første kvartal 2004. I tilsvarende periode i 2003 var produksjonen 2.618 GWh, noe som innebærer en økning på 20 prosent.

Ved utgangen av 1. kvartal 2004 var konsernets egenkapitalprosent 44,4 prosent mot 44,0 prosent ved årets begynnelse. Til sammenligning hadde konsernet en egenkapitalandel på 43,1 prosent per 31.3.03.

- Med forbehold om en normal markedsutvikling i resten av året forventer vi et betydelig bedre resultat i 2004 enn i foregående år. Dette gjelder driften så vel som finansielle poster. Skatteprosenten forventes å bli over 50 prosent, hvilket begrenser muligheten for investering i ny kraft, men den forventes likevel å gå noe ned i forhold til i fjor da den var på hele 83 prosent, sier Horn.

Kontaktpersoner:Hans Erik Horn

Adm. direktør, E-CO Energi

24 11 69 10/901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Informasjonsdirektør, E-CO Energi

24 11 69 20/916 08 196E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern med datterselskaper og eierandeler i andre energiselskaper.
E-CO Vannkraft eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. E-CO Tech leverer rådgivende ingeniørtjenester. E-CO Norne driver forretningsutvikling innen energi, miljø og tilgrensende teknologi. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61 %), Buskerud Kraftproduksjon AS (30 %) og Opplandskraft DA (25 %) .