På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Kjøp av småkraftverk

19.05.04

Norsk Grønnkraft AS har inngått avtale med Cermaq ASA om kjøp av alle aksjene i Vaksdal Industrier AS samt Hammerstrand kraftverk i Buvika. Samlet produksjonskapasitet i de tre kraftanleggene som overdras er 28 GWh. Transaksjonen forventes gjennomført i tredje kvartal i år.

Norsk Grønnkraft stort
Vaksdal Industriers virksomhet består av to kraftverk i Vaksdal kommune med en årlig produksjon på 25 GWh. Hammerstrand kraftverk i Buvika i Skaun kommune har en årsproduksjon på 3 GWh.

Norsk Grønnkraft er en ny aktør innenfor småkraftsegmentet i Norden. Selskapet vurderer produksjonsanleggene til Cermaq som et viktig tilskudd til eksisterende produksjonsportefølje. Bak Norsk Grønnkraft står de tre store kraftprodusentene E-CO Vannkraft, Akershus Energi og Østfold Energi med en tredjedel hver. Norsk Grønnkraft har etablert seg som en viktig aktør i markedet for grønn kraft.

Ved oppstarten 1. januar 2004 eide Norsk Grønnkraft ni småkraftverk med en årsproduksjon på 33 GWh. I tillegg er flere utbyggingsprosjekter på beddingen. Målsettingen er å øke produksjonskapasiteten suksessivt, og det legges opp til en småkraftportefølje på 200 GWh innen 2010.